INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tulipánový pochod solidarity

Tulipánový pochod solidarity

Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby sa po celom svete konali pochody solidarity. Bratislava sa k nim pripojila v sobotu 7. apríla v Sade Janka Kráľa druhým ročníkom Tulipánového pochodu. Študenti ošetrovateľskej fakulty rozdávali informačné materiály. Pod ich vedením si mohli záujemcovia vyskúšať cvičenia, ktoré tvoria základ pre dobrý zdravotný stav parkinsonika.

Cvičenia ovplyvňujú spomalenosť pohybov, stuhnutosť tela, tras, neobratnosť, únavu a nestabilitu v stoji a chôdzi. Pochod organizuje Spoločnosť Parkinson Slovensko, ktorá združuje ľudí postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov a občianske združenie Slovenský pacient. Pacienti s parkinsonovým ochorením z celého Slovenska absolvovali sprievodný pochod celým parkom.

Tento ročník bol venovaný téme pomoci pacientom. Tak, ako všetci, aj pacienti s Parkinsonovou chorobou potrebujú vedieť, že nie sú sami.

Parkinsonova choroba je nevyliečiteľná diagnóza s nejasnou príčinou vzniku. Meno dostala po Jamesovi Parkinsonovi, anglickom chirurgovi a lekárnikovi. Ten v roku 1817 popísal príznaky choroby v eseji „o trasľavej obrne“. Podľa ročenky NCZI z roku 2016, Parkinsonova choroba postihovala 22 402 Slovákov, z toho 10 404 mužov a 11 998 žien. Na 100 000 obyvateľov na Slovensku pripadalo 412 prípadov. Priemerný vek vzniku choroby je 60 rokov. 10 % pacientov však ochorie už pred 40. rokom. Parkinson sa prejavuje motorickými príznakmi, ako napríklad pokojový tras, spomalenie pohybov, svalová stuhnutosť, či poruchy postoja a chôdze. Z nemotorických príznakov sú to najmä neuropsychiatrické problémy (poruchy nálad, anhedónia, depresia, halucinácie), poruchy spánku, strata čuchu, pokles systolického tlaku krvi, erektilná dysfunkcia a zápcha.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky