INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Záchrana všeľudového rybárstva v Petržalke

Záchrana všeľudového rybárstva v Petržalke

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava V. združuje na území Petržalky, Rusoviec, Jaroviec, Čunova a okolia viac ako 2 000 osôb zo záujmom o rybárstvo už od septembra roku 1987, kedy sa datuje jej oficiálny vznik. Medzi jej hlavné činnosti patrí rozvoj rybárstva vo všetkých ohľadoch so zameraním na ochranu životného prostredia.

Organizácia hospodári na 12 revíroch s približnou rozlohou presahujúcou 180 hektárov vodnej plochy. Okrem jarného a jesenného zarybňovania rybárskych revírov sa v značnej miere venuje výchove a osvete detí a mládeže prostredníctvom voľno-časového krúžku mladých rybárov pod vedením Mareka Rybára ml., ktorý združuje všetky deti so záujmom o prírodu a rybárstvo už od veku 5 rokov.

Málokto však vie, že táto petržalská organizácia rybárskeho zväzu vychovala počas svojho pôsobenia mnohých úspešných športovcov v oblasti športového rybárstva. Popri nespočetných úspechoch mládežníckych pretekárov na celoslovenskej úrovni dokázala vychovať pod vedením skúseného športového trénera Miroslava Jankoviča aj  dvojnásobnú majsterku sveta Vanessu Staršicovú, čo svedčí o vysokej profesionálnej úrovni rozvoja športovej činnosti v tejto mestskej organizácii.

Rybársku organizáciu Bratislava V. vedie a navonok zastupuje od roku 2014 6-členný výbor pod vedením predsedu JUDr. Rastislava Rybára a tajomníčky Mgr. Marianny Jankovičovej. Výbor je v zmysle Stanov Slovenského rybárskeho zväzu najvyšším výkonným orgánom každej mestskej organizácie. Je volený členmi organizácie na obdobie 4 rokov.

Za najväčšie úspechy súčasného výboru pôsobiaceho od roku 2014 zastúpeného JUDr. Rybárom, Mgr. Jankovičovou, MUDr. Kupeckým, pánom Kotlárom, pánom Rybárom ml. a pánom Šebestom st. možno považovať hlavne veľký rozvoj rybárskej športovej činnosti, prebytkové zákonné a transparentné hospodárenie s financiami organizácie, zvýšenie starostlivosti o čistotu okolitej prírody a v neposlednom rade aj dôslednú ochranu práv a rybárskych oprávnení všetkých svojich členov.

Na základe dobrých finančných výsledkov si môže organizácia každoročne dovoliť za ušetrené finančné prostriedky väčší nákup násadových rýb do vlastných revírov. Transparentným a zodpovedným konaním zástupcov organizácie došlo tiež k vyvodeniu zodpovednosti za zneužívanie zverených právomocí niektorých bývalých funkcionárov, ktorí zneužívali svoje postavenie voči radovým členom.

Jednu z najväčších problematík dnešných dní organizácie tvorí negatívne správanie sa mnohých jej členov. V rozmedzí rokov 2015 – 2016 zaznamenala organizácia viacero podnetov o šikanovaní rybárov členmi jej vlastnej rybárskej stráže a rovnako tak zaznamenala viacero pokusov o nelegálne konanie v jej vlastnom mene. Aj napriek tomu, že výbor dôsledne dohliadol na riadne a legitímne vyšetrenie uvedených skutkov a následné vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti, previnilci sa zo svojho negatívneho konania nepoučili.

V snahe o osobnú pomstu šíria prostredníctvom sociálnych sietí, diskusných fór a propagačných materiálov štvavú kampaň proti organizácii a jej výboru založenú na klamstvách, čím poškodzujú dobré meno organizácie budované desiatky rokov. Najsmutnejší je ale motív ich konania, ktorým je zabezpečiť si priazeň nič netušiacich poctivých členov v nastávajúcich voľbách do orgánov tejto organizácie na základe klamstva a poloprávd.

Keďže v dnešnej dobe platí heslo, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, slušným rybárom združeným v tejto organizácii neostáva v snahe o záchranu ich alma mater nič iné, ako zúčastniť sa na členskej schôdzi mestskej organizácie slovenského rybárskeho zväzu Bratislava V. a svojím hlasom tak vo voľbách do štruktúr organizácie rozhodnúť o ďalšom smerovaní všeľudového rybárstva v Petržalke.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky