INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nový začiatok pre rodiny čaká v Petržalke

Nový začiatok pre rodiny čaká v Petržalke

Poskytnúť dočasný domov rodičom v ťažkej životnej situácii, pomôcť im postaviť sa opäť na vlastné nohy a zabrániť umiestneniu ich detí do detských domovov. O to sa snažia krízové centrá Úsmevu ako dar a jedno už má aj Petržalka. Okrem strechy nad hlavou klientom ponúkne sociálne, psychologické či odborné poradenstvo.

V ústavnej starostlivosti aktuálne žije viac ako 5 000 detí. Podľa výskumov organizácie Úsmev ako dar by sa viac ako polovica z nich mohla vrátiť k rodičom, keby sa rodine niekto systematicky venoval a podal jej pomocnú ruku. Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar:  ,,Práve z tohto dôvodu budujeme už od roku 2006 centrá na pomoc deťom a rodinám v kríze a to nielen v najchudobnejších regiónoch, ale rozhodli sme sa jedno otvoriť aj v Bratislave, kde sa sústreďujú rodiny v núdzi s vidinou lepšieho života. Chceme zachrániť hlavne deti, aby ostali so svojou mamou a otcom. Vďaka nášmu odbornému zázemiu rodiny sprevádzame na zložitej životnej ceste tak, aby sa im situácie, ktoré ich priviedli do krízového stavu, neopakovali.“ Za uplynulých desať rokov sa takto podarilo pomôcť 255 rodinám, 469 deťom a 218 mladým dospelým.

Organizácia Úsmev ako dar riadi najväčšiu sieť centier s pobytovou službou pre ohrozené rodiny na Slovensku a centrum na Ševčenkovej ulici je určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou, alebo im takáto situácia hrozí. Kapacita zariadenia je 17 osôb v štyroch samostatných bytových jednotkách. Emília Bezáková, riaditeľka nového Centra pre obnovu rodiny: ,,Našou ambíciou je vytvoriť časom komplexné multifunkčné centrum poskytujúce sociálne, psychologické či iné odborné poradenstvo rodičom, alebo ich deťom, ktoré ho budú potrebovať.“

Emília Bezáková sama vyrástla v detskom domove a je manažérkou regionálnych pobočiek a odborných činností v spoločnosti Úsmev ako dar: ,,Byť šéfkou takéhoto centra bol vždy môj sen, nedúfala som, že sa tak skoro naplní. Je to pre mňa výzva, idem však do toho s pokorou a s dôverou v našich pracovníkov, ktorých pokladám za profesionálov. Bez nich to nepôjde.“

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal priestory Centra pre obnovu rodiny Úsmevu ako dar

Kúpa budovy centra a jeho rekonštrukcia si vyžiadali 83-tisíc eur, projekt podporil aj Arcibiskupský úrad výťažkom zo siedmeho ročníka Svätomartinskej zbierky, ktorá bola prerozdelená aj do ostatných centier na Slovensku. „Úsmev ako dar je spoločenstvo ľudí, ktorí sú nadchnutí službou pre dobro rodín. Pomáhajú rodinám i manželstvám v kríze a zároveň majú veľkú vnímavosť voči tým, ktorí sa dostali do detských domovov. Táto ich vnímavosť je pre mňa veľkým povzbudením,“ povedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý požehnal priestory nového centra. Výrazne finančne prispelo tiež Katolícke hnutie žien Slovenska výnosom z charitatívneho podujatia Podeľme sa v roku 2016.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky