INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Seniori

Petržalka je senior friendly

Petržalka je senior friendly

Demografický vývoj je neúprosný a v roku 2020 bude mať Bratislava toľko seniorov, koľko obyvateľov má v súčasnosti Petržalka. Aj napriek zvyšovaniu počtu seniorov, sú títo často na okraji záujmu a života spoločnosti. Kľúčom je presadzovanie filozofie aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Petržalka aj v tejto oblasti získala ocenenie za svoju prácu. Projekt „Senior Friendly – priateľskí, otvorení… Celý článok

Užili sme si jablkové hody

Užili sme si jablkové hody

Súčasťou SeniorFestu bol aj 2. ročník Jablkového hodovania (predtým Jablkobranie), ktoré zastrešuje Malokarpatské osvetové stredisko. Petržalka sa tak pridala k ďalším mestám a mestským častiam Bratislavského samosprávneho kraja. Samotný názov podujatia napovedá, že v hlavnej úlohe boli jablká. Seniori najmä z denných centier súťažili o najchutnejší koláč, kresťanskí seniori predviedli, ako a z jabĺk dajú vytvoriť napríklad vtáčiky, ľudoví umelci z toho typického ovocia zhotovili… Celý článok

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku

Ekonomická univerzita vám ponúka štúdium na UNIVERZITE TRETIEHO VEKU. Začína v októbri 2016  v odboroch : Marketing, finančná a spotrebiteľská gramotnosť Medzinárodný cestovný ruch a klient Štúdium na UTV trvá 2 akademické roky (4 semestre), je to ucelený vzdelávací program určený pre seniorov a širokú verejnosť, ktorý odborne garantujú skúsení  pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bližšie informácie Vám radi poskytneme… Celý článok

SeniorFest odštartoval

SeniorFest odštartoval

Jeseň je druhá jar, v ktorej je každý list kvetom (Albert Camus). A petržalskí seniori tento citát napĺňajú vrchovato. – Festival, ktorý už po deviaty raz pripravila mestská časť v rámci Mesiaca úcty k straším, prinesie súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí počas prvých dvoch októbrových týždňov. SeniorFest 2016 je vyvrcholením celoročnej ponuky podujatí – súťaže, prehliadky, tvorivé dielne, prednášky,… Celý článok

Seniori športovali

Seniori športovali

Aj počasie petržalským seniorom prialo. Po dvoch daždivých dňoch zasvietilo slniečko a tak sa popoludnie plné športu mohlo začať. V reštaurácii Rančík sa včera stretla stovka športovaniachtivých seniorov, aby si zmerali svoje sily v šiestich disciplínach. Tri disciplíny boli pre jednotlivcov – hod loptou na kôš, rybolov a hod šípkami. V dvoch disciplínach súťažili dvojice – v pétanque a v stolnom tenise.  Na záver… Celý článok

Seniori oslavovali

Seniori oslavovali

„Deň otvorených dverí“ sa konal 14. septembra  pri príležitosti 31.výročia otvorenia Domu tretieho veku v areáli záhrady pred domom na Polereckého 2. V úvodnom príhovore riaditeľka  Daniela Palúchová privítala vzácnych hostí a seniorom Domova tretieho veku zaželala pevné zdravie, veľa šťastia a porozumenia. Zároveň sa v mene obyvateľov poďakovala zriaďovateľom aj zamestnancom domova za ich obetavú a zodpovednú prácu. Zaujímavá bola… Celý článok

Navrhnite seniora roka

Navrhnite seniora roka

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy  vyhlasuje výzvu  na podanie návrhu na cenu  SENIOR ROKA, ktorú udelí na slávnostnom gala programe 5. októbra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ocenenie sa udeľuje v októbri, ktorý je  symbolickým Mesiacom úcty k starším, a preto sa v meste a v jeho mestských častiach  koná  tradičný SeniorFest. Návrhy je potrebné posielať na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo poštou… Celý článok

Hovory o zdraví

Hovory o zdraví

Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, bola organizátorom pásma prednášok spojených s besedou na aktuálnu tému zdravie. Na lekársku dostupnosť pre seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka sa vo svojom vystúpení zamerala Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu BSK, ktorá ich previedla sieťou poskytovateľov lekárskej starostlivosti na území mestskej časti. Na aktívne starnutie, ktoré kráča ruka… Celý článok

Vavilovovu čaká rekonštrukcia

Vavilovovu čaká rekonštrukcia

Na ostatnom zasadnutí petržalského zastupiteľstva odsúhlasili poslanci stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej v predpokladanej hodnote 855-tisíc eur. Prestavba by mala v prvom rade chrániť zdravie  a bezpečnosť klientov, zabezpečiť im dôstojnosť a súkromie a v neposlednom rade poskytovať dostupné služby v súlade s novými platnými normami a príslušnými predpismi. Kým objekt na Mlynarovičovej ulici prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007… Celý článok

Mapa sociálnych služieb

Mapa sociálnych služieb

Na sociálne oddelenie sa často obracajú obyvatelia, ktorí sa ocitnú v náhlej sociálnej núdzi a je pre nich zložité zorientovať sa v poskytovaní širokého spektra sociálnych. „V prehľadnej mape, ktorú sme pripravili, sú zadefinované konkrétne sociálne služby poskytované nielen našou mestskou časťou, ale aj Hlavným mestom SR Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom a neziskovým sektorom,“ dopĺňa Alena Halčáková,… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky