INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Seniori

Odpočinok naplnený aktivitou

Odpočinok naplnený aktivitou

V Dome tretieho veku na Poloreckého ulici sa opäť zišla viac ako stovka seniorov z Petržalky, aby spoločne oslávili jubileá, ktorých sa v tomto roku dožili. Mestská Petržalka organizuje toto podujatie dvakrát do roka, aby si aj takto uctila seniorov starších ako sedemdesiat rokov. Prvé tohtoročné stretnutie jubilantov otvorila miestna dámska kapela Eva Band, ktorá vytvorila hneď… Celý článok

Návšteva v Stredisku sociálnych služieb

Návšteva v Stredisku sociálnych služieb

V júni privítali v Stredisku sociálnych služieb Petržalka vzácnu návštevu z Nemecka. Hostí sprevádzala Mgr. Mária Kovaľová, PhD, ktorá sa venuje problematike poskytovania a kvality sociálnych služieb na Slovensku. AWO je organizácia združujúca verejných poskytovateľov sociálnych služieb v 16 nemeckých spolkových krajinách. Zabezpečuje a sprostredkúva starostlivosť o rodinu, mladých, seniorov, migrantov a ľudí so sociálnym, pracovným a psychickým problémom.… Celý článok

Aj nedeľa môže byť veselá

Aj nedeľa môže byť veselá

Kto má rád trojkombináciu tanec, spev a dobrá nálada, môže pravidelne chodiť na „čaje“ do Kultúrnych zariadení Petržalky. Ružinova, na Vajnorskú a možno aj inde. Nezainteresovaný divák či diváčka by ani neverili vlastným očiam i ušiam, ako bratislavskí seniori a seniorky krúžia po parkete celé nedeľné popoludnie. Najviac ma oslovila neformálna atmosféra, priateľské tváre a… Celý článok

Desaťročnica ľudskosti, lásky, ale aj náročnej práce

Desaťročnica ľudskosti, lásky, ale aj náročnej práce

Petržalka je obrovský kolos, jedno obrovské spoločenstvo detí, mladých, ale už aj postarších, starých a chorých ľudí. A práve z nich niektorí nutne potrebujú láskavú opateru profesionálov. Kto z nás nemal v rodine, príbuzenstve, susedstve či vo svojom okolí starších ľudí? Skoro každý z nás! Takých, ktorí sú už chorí či dokonca bezvládni. A príbuzní, ku ktorým patria, majú… Celý článok

Jednota dôchodcov potrebuje mladých členov

Jednota dôchodcov potrebuje mladých členov

Cvičiť zumbu, konverzovať v anglickom a nemeckom jazyku či sedieť umelecky nadaným študentom ako model, hrať stolný tenis, petang, účinkovať v spevokoloch – to všetko, ba oveľa viac môžu petržalskí seniori. Členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska o svojich aktivitách v roku 2012 hovorili na svojej marcovej hodnotiacej schôdzi. Odznela na nej informácia o absolvovaných jednodňových zájazdoch, relaxačných… Celý článok

Len to najlepšie, pani Kvetka

Len to najlepšie, pani Kvetka

Koncom minulého roku otvorili denné centrum seniorov na Gercenovej 8. A vo februári (12. 2.) už prežívali jeho návštevníci slávnostný okamih. Pani Kvetoslava Peluchová oslavovala deväťdesiatku. K príjemnému popoludniu prispeli členovia rodiny pohostením a senioriz centra hudbou a spevom. Prostredníctvom PN vyjadrujú spoločnú nádej, že kroky vitálnej jubilantky budú ešte dlho kráčať do denného centra.   Celý článok

Deti a seniori  sa navzájom obohatili

Deti a seniori sa navzájom obohatili

Denné centrum na Osuského 3 považuje rok 2012 za mimoriadny. Európska komisia ho totiž vyhlásila za Rok aktívneho starnutia, tolerancie a spolupráce medzi generáciami. To významne ovplyvnilo zameranie tohto najväčšieho seniorskeho centra v Petržalke. „Nadviazali sme spoluprácu so Základnou a Materskou školou na Gessayovej ulici, čo pre nás bolo niečo celkom nové. V rámci Dňa zeme sme… Celý článok

Seniori oslávili fašiangy

Seniori oslávili fašiangy

Masky, kostýmy a plný parket tanečníkov. Fašiangové sviatky si užívajú aj skôr narodení Petržalčania. Do Domu kultúry Zrkadlový háj sa prišli zabaviť seniori z celej Bratislavy. Karnevalové kostýmy zapĺňali parket nestarnúcich melódii, na ktorý tentoraz lákala skupina Duo Prova a spevák Jozef Ivaška. V súťaži o najlepšiu skupinovú masku zvíťazili dámy z Vrakune, preoblečené za olympijské športovkyne. Svoj šesťčlenný… Celý článok

Dobrá partia

Dobrá partia

Spevácky súbor, stolný tenis, turistika, exkurzie, spoločenské hry, kreatívne dielne, kúpeľné pobyty, spolupráca so školami a škôlkami… Keď Európska únia rok 2012 vyhlasovala za Rok aktívneho starnutia mohla prísť na Vyšehradskú 35 natočiť inštruktážne video. Činorodý duch, ktorý vládne v tomto petržalskom Centre seniorov je inšpiráciou pre celú Bratislavu. Oficiálne je tu registrovaných 88 seniorov. Niektorí… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky