INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka ocenila pedagógov

Petržalka ocenila pedagógov

Byť v dnešnej dobe učiteľom je mimoriadne náročné. Či si to verejnosť chce priznať alebo nie, stále sa od učiteľa očakáva vysoká zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie detí, za ich zdravie, bezpečnosť a ich osobnostný rast. Že je táto profesia veľmi osožná a potrebná, si pripomíname každoročne na Deň učiteľov 28. marca. Petržalka si svojich učiteľov váži, preto každoročne ich prácu oceňuje.

Nebolo to inak ani tento rok na slávnostnom podujatí v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici, kde si pedagógovia zo základných a materských škôl prevzali ocenenia z rúk zástupcov starostu Jána Bučana a Michala Radosu ako aj členky školskej komisie našej mestskej časti Ľudmily Farkašovskej. Plakety J. A. Komenského, kytice a vecné odmeny si odniesli za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a odbornej činnosti, v mimoškolskej činnosti, v práci s nadanými a talentovanými žiakmi, ale aj so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Siedmi si odniesli ocenenia v kategórii „Najlepší pedagogický zamestnanec“, traja v kategórii „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“, v ktorej mohla hlasovať verejnosť. Okrem toho petržalské materské a základné školy súťažili o titul „Materská škola roka 2017“ a „Škola roka 2017“.

Titul Materská škola roka 2017 získala MŠ Strečnianska 2 a to najmä za zapájanie detí do športovo-výchovných programov a uplatňovanie netradičných aktivít pre deti ako napr. animoterapia „Poníky v materskej škole“, návšteva hasičskej stanice, škola v prírode, prehliadka starého mesta Vláčikom Blaváčikom, Deň mlieka či Svetový deň výživy. Materská škola sa prezentovala svoji činnosť aj protredníctvom zábavno-vzdelávacej relácie pre deti Fidlibum v RTVS a spoločnými podujatiami detí a rodičov – tvorivé dielničky, vianočná tržnica, výstava jesenných plodov. Cenu si prevzala riaditeľka materskej školy Jana Martinovičová spolu so zástupkyňou Danielou Gregušovou.

Najúspešnejšou základnou školou za rok 2017 sa stala Základná škola Prokofievova 5, ktorá dosiahla v sledovanom období mimoriadne kvalitné výsledky vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Profilácia tejto základnej školy je známa širokej rodičovskej verejnosti, zvlášť tým, ktorí potrebujú pomôcť pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tím profesionálnych odborníkov pomáha zvládať zdravotné problémy žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Navyše získala mimoriadne ocenenie za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v celoštátnom testovaní žiakov 5. Ročníka aj 9. ročníka. Žiaci z oboch ročníkov získali oveľa lepšie výsledky než bol celoslovenský priemer zo slovenského jazyka a literatúry aj matematiky. Ocenenie si prebrali Daniela Petríková spolu so svojou zástupkyňou Oľgou Mateovičovou.

Súčasťou slávnostného odovzdávania cien boli vystúpenia žiakov zo Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, ktorí spríjemnili podujatie hrou na klavíri husliach, recitovaním aj spevom.
Všetkým oceneným gratulujeme!

Ocenení pedagógovia:

Dagmar Kresánková z MŠ Lachova 31 – za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti predprimárneho vzdelávania;
Michaela Čechová z MŠ Röntgenova 16 – za výborné výsledky v edukačnej činnosti, osobitne za kvalitnú prípravu detí na vstup do základnej školy;
Ľuboš Paller zo ZŠ Dudova 2 – za dlhoročnú prácu s nadanými a talentovanými deťmi a mládežou a za úspešnú prezentáciu školy na verejnosti;
Vlasta Valachová zo ZŠ Holíčska 50 – za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti;
Ľudmila Sulačeková zo ZŠ Lachova 1 – za vynikajúce výsledky v edukačnej činnosti a prezentáciu výsledkov práce školy;
Ján Horváth zo ZŠ Pankúchova 4 – za vynikajúcu pedagogickú činnosť s osobitným zreteľom na rozvoj športovo talentovanej mládeže Petržalky;
Jana Pramuková zo ZŠ Turnianska 10 – za celoživotnú obetavú prácu s osobitným zreteľom na prácu s hendikepovanými žiakmi.
Verejné ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“:
Oľga Filáková – za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v predprimárnom vzdelávaní (návrh predložili starí rodičia Helena a Marián Pospíšilovci);
Gréta Krčulová – za celoživotnú tvorivú pedagogickú prácu pri rozvoji osobnosti žiakov (návrh predložila Katarína Alexandra Kerpánová);
Marián Šimlovič – za dlhoročnú tvorivú a obetavú prácu a mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní (návrh predložil jeho bývalý žiak Jaroslav Šipoš).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky