INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jedno mesto, jedna Bratislava!

Jedno mesto, jedna Bratislava!

Keď v roku 2010 prijalo zastupiteľstvo koncepciu mestskej parkovacej politiky v Bratislave, bol to rozumný krok v ústrety územnému generelu statickej dopravy. Spoločné pravidlá parkovania v meste si ako neúspech prvotne pripísal manažment predchádzajúceho primátora, ktorý nedokázal zjednotiť názorové nezhody jednotlivých mestských častí.

Vtedy takmer finálny návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe platenia a spôsobe preukázania zaplatenia odporučilo schváliť zo sedemnástich mestských častí len šesť, medzi ktorými bola, všetka česť, aj Petržalka. Súhlas nevyslovilo desať častí, Čunovo sa na materiál zrejme ani nepozrelo.

Nová metla lepšie metie sa malo potvrdiť aj v prípade statickej dopravy v hlavnom meste Slovenska. Primátor Ivo Nesrovnal cez médiá potešil mešťanov aj cezpoľných vyjadrením, že hlavné mesto plánuje spustiť celomestskú parkovaciu politiku začiatkom budúceho roka, teda v roku 2016. V tom čase zámerom celomestskej parkovacej politiky bolo vyriešiť problém s parkovaním v meste a uprednostniť Bratislavčanov pred vodičmi, ktorí do hlavného mesta len dochádzajú, pričom určité poplatky sa očakávali aj od domácich majiteľov vozidiel za vydanie rezidentských kariet.

Pravidlá mali byť jednotné pre magistrátne cesty I. a II. triedy, ako aj komunikácie III. a IV. triedy v správe mestských častí. A tu kdesi je kameň úrazu, presnejšie jeden kameň z mozaiky balvanu, ktorý si naši mestskí zástupcovia statočne tlačia pred sebou, aby ho s výdychom úľavy odovzdávali svojim nástupcom. Predchádzajúce rokovania mestského snemu ukázali, že väčšina mestských častí vyjadrila vôľu mať na svojom území kontrolu nad parkovaním a, prirodzene, z toho aj profitovať.

V rozpise zasadaní mestského zastupiteľstva bolo na rok 2018 opätovné predloženie dodatku k štatútu hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí v rámci regulácie parkovania. Na program rokovania sa presúvané rozhodnutie dostalo pred niekoľkými dňami, kedy po viac či menej zmysluplných pripomienkach, doplňujúcich návrhoch a všeobecných výmen názorov, skončil dodatok v prachom pokrytom šanóne. Primátorom stiahnutá klauzula, upravujúca deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí v rámci regulácie parkovania potvrdzuje, že parkovaciu politiku v hlavnom meste máme aj naďalej iba na papieri.

Parkovanie patrí medzi primárne problémy hlavného mesta, žiadajúce si čo najskoršie riešenie. Ak za takmer desať rokov hľadania naši volení komunálni zástupcovia nedokázali vyriešiť zásadnú vec, ktorá by uľahčila život nielen motoristom, ale všetkým užívateľom mestských komunikácií, svedčí to o neschopnosti tých, ktorým občania naivne dávajú svoj hlas.

V danom prípade neobstoja výhovorky na „objektívne príčiny“, pre ktoré nemohli byť už v predstihu navrhované a projektované alternatívne spôsoby dopravy, vybudované (alebo zachované) záchytné parkoviská, zjednosmernenie a rozšírenie vhodných ulíc, či zahustená železničná doprava v meste. Blíži sa koniec aktuálneho volebného obdobia, v ktorom sa už v parkovacej  politike veľa nezmení. Azda časom s inými a zodpovednými poslancami, ktorí nebudú sedieť na dvoch či troch poslaneckých stoličkách, ale urobia viac pre ľudí, nájde magistrát s mestskými časťami spoločnú reč, pretože Bratislava je mesto iba ako celok! O termíne spustenia parkovacej politiky sme počuli už viackrát. Nezodpovedanou otázkou dnes už nie je kedy, ale či vôbec.

Tak si myslím, že neschopní poslanci, presadzujúci svoje stranícke, osobné či inak motivované záujmy, majú nateraz veľké šťastie. Defenestrácia, po slovensky odchod z funkcie cez oblok, sa totiž v tomto storočí už nenosí.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky