INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Starosta

Petržalka rieši podnety nadpriemerne

Petržalka rieši podnety nadpriemerne

Portál Odkaz pre starostu zverejnil hodnotenie samospráv za rok 2012. Napriek faktu, že je Petržalka najväčším slovenským sídliskom obstála v štatistikách dobre. Internetová stránka odkazprestarostu.sk umožňuje ľuďom nahlasovať podnety týkajúce sa napríklad zničeného mobiliáru, vrakov vozidiel či čiernych skládok. Princíp je jednoduchý. Problém odfotíte, odošlete na stránku so stručným popisom a kompetentný úrad by sa mal… Celý článok

Zmena dala nádej  a šancu všetkým

Zmena dala nádej a šancu všetkým

So znepokojením sledujem ostatné vyjadrenia a diskusiu vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k financovaniu záujmového vzdelávania na Slovensku. Tieto vyjadrenia sú dehonestáciou princípov a práce samospráv, teda aj tých občanov, ktorí si chcú prostredníctvom svojich volených predstaviteľov sami rozhodovať o vlastných financiách. Tých občanov, ktorí chceli a chcú odstraňovať diskrimináciu v práci… Celý článok

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Starostovia bratislavských mestských častí očakávajú, že pri prerokúvaní problémov miestnej samosprávy na májovom 24. sneme ZMOS bude rezonovať aj otázka financovania hlavného mesta. Potrebu riešiť problém opätovne otvorili na schôdzi Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy. Už dlhé roky poukazujú na to, že hlavné mesto nedostáva od štátu koľko potrebuje a čo si zasluhuje.… Celý článok

Regionálne združenie starostov predovšetkým o audite kompetencií

Regionálne združenie starostov predovšetkým o audite kompetencií

Jednou z najdlhšie diskutovaných tém nedávneho rokovania Regionálneho združenia starostov mestských častí hl. mesta SR Bratislavy bol audit kompetencií a toku finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a jeho mestskými časťami. Audit sa má venovať nielen zisteniu skutočného stavu všetkých úloh a úkonov, ktoré vykonávajú jednotlivé mestské časti a hlavné mesto Bratislava, ale rovnako aj ich financovaniu.… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky