INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Poslanci

Petržalka minie najviac na vzdelávanie

Petržalka minie najviac na vzdelávanie

Na sklonku minulého roku odsúhlasili petržalskí poslanci jeden z najkľúčovejších dokumentov. Rozpočet mestskej časti schválili ako vyrovnaný – s príjmami vo výške 29 763 133 € a výdavkami v tej istej sume. Zobrali na vedomie aj výhľad rozpočtu na roky 2015 a 2016, ako aj odborné stanovisko miestneho kontrolóra. Príjmová položka rozpočtu Najvýznamnejšou príjmovou položkou je podiel na výnose dane… Celý článok

Petržalka si bude môcť dovoliť aj investície

Petržalka si bude môcť dovoliť aj investície

Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí bez problémov a bez veľkých diskusií schválili rozpočet na budúci rok. Rozpočet bol azda najdôležitejším bodom rokovania petržalského zastupiteľstva. Ako povedal prednosta MÚ Miroslav Štefánik, po niekoľkých rokoch, kedy sa rozpočet musel držať pri zemi, je ten budúcoročný expanzívny, dovoľuje aj investície za vyše 4 milióny eur, ako napr. výstavbu… Celý článok

Ekologická brigáda Mladej Petržalky

Ekologická brigáda Mladej Petržalky

Občianske združenie Mladá Petržalka opäť raz preukázalo svoj záujem o verejný priestor. V nedeľu, 13. októbra, zorganizovalo ekologickú brigádu v bezprostrednom okolí petržalského skateparku na námestí Májového povstania českého ľudu. Táto lokalita je prioritne určená na trávenie voľného času pre deti a mládež, no napriek tomu jej stav tomu nezodpovedal. Dobrovoľníkom z Mladej Petržalky sa tam podarilo vyzbierať viac… Celý článok

Senza finta!

Senza finta!

Predstavte si, že máte k dispozícii parcelu, resp. parcely, jednoducho územie a zamýšľate sa, ako toto územie účelne, zmysluplne a na dlhé časové obdobie využijete s tým, že realizácia konečného rozhodnutia bude potrebovať stavebnú činnosť. Vezmime si jednoduchý príklad: Chcete útulný rodinný dom, s účelným dvorom, v príjemnom prostredí … A ešte niečo: takýto zámer má solventný subjekt (investor), dokonca… Celý článok

Právo odtrhnuté od života

Právo odtrhnuté od života

Po rôznych prešľapoch, keď mnohé samosprávy na Slovensku prijímali VZN, ako sa im zachcelo, sa prokurátori pozerajú všetkým obecným záväzným nariadeniam „na zúbok“. Nič proti, veď prokuratúra je tu na to, aby dbala na dodržiavanie zákonov. Niekedy sa však s pohľadom, obmedzeným len na paragrafy, dostáva mimo reálneho života. Čerstvým príkladom je protest prokurátora proti petržalskému… Celý článok

Petržalka chce pohnúť s problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

Petržalka chce pohnúť s problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

Najbližšie (septembrové) petržalské zastupiteľstvo bude zaujímavé z viacerých dôvodov. Poslanci budú rokovať o nových všeobecne záväzných nariadeniach, prerokujú aj ďalší z protestov prokurátorky voči platnému nariadeniu, ale pokúsia sa aj posunúť niektoré problémy, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť. Medzi také nepochybne patrí situácia v tzv. Modrom dome na Čapajevovej ulici. V minulosti postavila tento dom mestská časť na to, aby… Celý článok

Fabora v petržalskom zastupiteľstve nahradila Belanová

Fabora v petržalskom zastupiteľstve nahradila Belanová

Poslanca mestskej časti Petržalka Tomáša Fabora v miestnom zastupiteľstve nahradila Gabriela Belanová (nezávislá). Fabor sa 10. júna t.r. vzdal mandátu a podľa zákona nastupuje za poslanca miestneho zastupiteľstva ten náhradník, ktorý v príslušnom volebnom obvode získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastupuje novinárka a spisovateľka (šéfredaktorka Petržalských novín) Gabriela… Celý článok

O Námestí republiky rozhodnú mestskí poslanci

Petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva odsúhlasili pomenovanie Námestie republiky pre verejné priestranstvo ležiace medzi ulicami Tupolevova a Jiráskova a Chorvátskym ramenom. Tento názov musia ešte schváliť mestskí poslanci. Napriek tomu, že priestranstvo je označované ako Námestie povstania českého ľudu, nejde o oficiálne pomenovanie, názov sa nenachádza v zozname ulíc a verejných priestranstiev v Bratislave. Názov Námestie republiky… Celý článok

Petržalka založila obchodnú spoločnosť

Petržalka založila obchodnú spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Športové zariadenia Petržalky schválili poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Spoločnosť vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy postaviť komunálnu plaváreň, ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti. Ide o ďalší konkrétny krok samosprávy pri realizácii plavárne, ktorý predpokladá vstup Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera… Celý článok

Zelené zóny očami študentov

Zelené zóny očami študentov

Začiatkom júna som sa ako predsedníčka Komisie Životného prostredia a verejného poriadku MČ Bratislava-Petržalka zúčastnila na obhajobe ateliérových prác študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej štruktúry, pričom je osobitne známy jej pozitívny vplyv na priaznivý stav nášho životného prostredia. Problematikou zelene sa zaoberali študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci ateliérovej tvorby… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky