INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Náš údel petržalský

Náš údel petržalský

Sú to naše devätnáste petržalské Vianoce a Nový rok.  Spoločné. Vaše a moje starostovské.  Toľkokrát som sa vám o takomto čase tiež prihovoril prostredníctvom Petržalských novín. Niekedy vecne, skôr bilančne a vonkajškovo, čo pribudlo, čo sa okolo nás stavebne, infraštruktúrne zmenilo a čo je neprehliadnuteľné.  Inokedy zase emotívnejšie, čo potešilo, naladilo, povzbudilo, ale tiež, čo sa nás nepríjemne dotklo, čo sa v nás potom menilo a niekoho aj zmenilo. To už individuálne podľa nátur a stupňov odolnosti. Prečo hrám na takúto nôtu? Aj preto, že pri nejednom úradnom rokovaní, ale aj  pri kamarátskych dišputách s kolegami starostami, primátormi  dostávam otázku. Jednoduchú, až banálnu, o akej sa hovorí, že je len na „zahriatie“, aby reč nestála: Tak, ako si tu žijete?

Moja odpoveď je tiež jednoduchá, nie však banálna. Je podstatná: Žijeme si tak, po petržalsky… A rukou naznačím vlnovku… Je v nej všetko o Petržalke, Petržalčanoch. Mám na mysli – nie jej engerauské, ani presburácke, ale najnovšie, už sídliskové, mladé, hoci už čoskoro polstoročné petržalské časy. Nech sú mi v tejto chvíli oporou  dvaja klasici. Literárny Sienkiewicz a jeho výrok, že „národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený prežiť ju znova“ a politický pragmatik Churchill s citátom, že „národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť“.  Reč oboch je síce o národe, ale je rovnako aplikovateľná na mesto, obec, ba i panelák. Obsahom, významom, pravdivosťou. Je o komunite ľudí, spojenectve, spolupatričnosti, väzbách, vzťahoch, spoluzodpovednosti. Ako spoločné sídliskové, panelákové dejiny. Práve s tou vlnovkou. Ako život – po petržalsky. Vo vývoji „horedole“. Čo platilo predvčerom – neplatilo včera. Nádej – sklamanie. Vytrvalosť – rezignovanie. Rozhodnosť – váhavosť. Odvaha – opatrnosť. Sľuby – tárania.  A iné vlnenia.  To, keď sa rozhodovalo o nás bez nás. Keď konali za nás iní. Keď sme neboli ani prví, ani druhí, ale – tretí. Neboli sme subjektmi diania, boli sme objektmi zmien, ktoré pripravili a nastavili iní. Len si spomeňme.

Pre jeden režim sme boli najväčšou ideologickou pýchou v strednej Európe, v akom masovom rozsahu a tempe sa dokáže vedúca sila spoločnosti postarať o bývanie pracujúceho ľudu, čiže, paneláky. Po jeho páde sme sa stali ideologickou, stavbárskou i faunovou hanbou pre druhý, „výmenný“ režim, ktorý tiež darwinovsky odvíjal pôvod človeka, len nie od primátov, ale osobitne v Petržalke od králika domáceho. Preto – zbúrať! Nestalo sa, našťastie. Zvládli sme tiež prvé obdobie petržalskej „svojbytnosti“, ktorej znakom bývali iné výsledky v parlamentných voľbách dosiahnutých na pravom brehu Dunaja ako na ľavom brehu a „zvyšnom“ Slovensku. Počiatky našej občianskej a samosprávnej svojprávnosti charakterizovala vtedajšia vládna moc div nie ako vzburu. Ustáli sme aj to.

Prišlo štvrté dejinné petržalské obdobie – naozaj vlastné, naozaj svoje, naozaj naše. Zmenili sme, meníme naše domovy. Áno, práve tie králikárne. Taká trúfalosť. Sú z nich obnovené paneláky. Ako nové… To neurobil nikto prvý, ani druhý, ale my tretí – už ako len a len vo všetkom a vždy – už len prví! Nik neinvestoval do svojich „kúč“ toľko – v množstve, rozsahu, ba i kvalite – ako my, v Petržalke.

Sme v piatom dejinnom období. Kolegovia starostovia a primátori na Slovensku sa o ňom zmieňujú takto: „Počkáme si, čo urobí ako prvá Petržalka…“ To hovoria úradné hlavy miest a dedín vo chvíľach, kedy nastáva zavádzanie nových legislatívnych, sociálnych, ekonomických, školských zmien do praxe, do života samosprávy. Lebo, ak to dokáže, zvládne „veľká Petržalka“, potom by to mali zvládnuť aj tí – nie veľkí. Stali sme sa predjazdcom slovenskej mestskej a obecnej samosprávy. Zvyčajne prvá zavádza zmeny, prvá ich overuje, prvá iným radí. Takže, vôbec nie náhodou dostala pred mesiacom Petržalka od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť za rok 2017. Sme víťazmi v kategórii Organizácie verejného sektora.

Ale to už nie je iba pohľad iných, zvonka, ale aj pohľad vlastných, našich Petržalčanov na ich Petržalku. Takže, milí Petržalčania, nech sa nám ďalej spoločne darí. Tak po petržalsky.

Príjemné a štedré vianočné sviatky, zdravý, dravý a úspešný Nový rok 2018 všetkým Petržalčanom želá

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky