INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nesrovnal chce rokovať parkovaní v novembri

Nesrovnal chce rokovať parkovaní v novembri

Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala by bolo najlepšie, keby sa na začiatku do jednotnej parkovacej politiky v meste zapojili štyri veľké bratislavské mestské časti Petržalka, Ružinov, Nové Mesto a Staré Mesto. Zavádzanie celomestských pravidiel parkovania však bude mať podľa neho zmysel aj vtedy, ak sa niektorá samospráva do parkovacej politiky nezapojí. „Kto sa nepripojí, bude to musieť vysvetliť svojim voličom,“ vyhlásil primátor.

bajan, nesrovnal, štefánik

Obyvatelia mestských častí, ktoré sa do spoločnej parkovacej politiky nezapoja hneď, budú môcť požiadať o mestskú parkovaciu kartu a v mestských častiach, ktoré sa do projektu zapoja, budú mať nárok na 50-percentnú zľavu rovnako ako obyvatelia zón, kde bude spoločná parkovacia politika platiť. Mestské časti si budú samé prevádzkovať systém na svojom území. Či to bude internými kapacitami alebo externou spoločnosťou, to bude na nich. Mesto určuje len minimálny a maximálny rámec ceny rezidentskej karty, výšku poplatkov určujú mestské časti. Poplatok za parkovanie bude regulačným poplatkom, nemá byť zdrojom príjmom pre prevádzkovateľa. Za jeden kalendárny rok chce mesto od občana s trvalým pobytom v Bratislave za prvé auto v domácnosti vyberať od 20 do 100 eur.

parkovanie

Termín spustenia parkovacej politiky v Bratislave stále nie je známy. Minulý týždeň hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým by chcelo zaviesť do praxe pravidlá parkovania, bratislavské mestské zastupiteľstvo bude o návrhu podľa primátora rokovať na novembrovom zasadnutí. Prvý polrok po schválení VZN budú podľa Nesrovnala potrebovať na to, aby si mestské časti v súťaži vybrali prevádzkovateľov. „Všetko záleží od pripravenosti mestských častí,“ spomenul primátor.

odtahovka, znacka

Úseky miestnych komunikácií zaradí príslušná mestská časť do zón parkovania všeobecne záväzným nariadením. V zónach sa bude dať parkovať len na miestach, ktoré označia vodorovným a zvislým dopravným značením. Rezidentom bude fyzická osoba, ktorá je držiteľom vodičského preukazu, má trvalý pobyt v hlavnom meste a je tiež držiteľom auta. Abonentmi budú fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v príslušnej zóne i podnikatelia, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku v príslušnej zóne. Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty, vydajú mu ju s určením zóny, v ktorej má rezident trvalý pobyt alebo bude mať kartu bez určenia zóny.

parkovanie Pečnianska

Rezidentská parkovacia karta bez určenia zóny umožní parkovanie auta s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, so zľavou päťdesiat percent z úhrady, ktorú budú platiť ostatní. Maximálny počet rezidentských parkovacích kariet pre jedného rezidenta ustanoví príslušná bratislavská mestská časť všeobecne záväzným nariadením. Ním upravia aj podmienky pre vydanie abonentskej parkovacej karty.

Regionálne združenie bratislavských mestských častí vo svojom stanovisku uvádza, že na jednej strane hovorí primátor o decentralizovanom systéme a ako vychádza mestským častiam v ústrety, na druhej strane predkladá absolútne centralizovaný model, ktorý vôbec nepočíta s úlohou mestských častí. „Dáva im iba povinnosť administratívne zabezpečiť systém, čo je analýza statickej dopravy, projekty dopravného značenia, dopravné značenie bez peňazí a teda na ich náklady,“ pripomínajú starostovia.

bajan vladimir

Cieľom parkovacej politiky sú podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala pravidlá, ktoré budú platiť v celom meste, zvýhodnenie občanov Bratislavy, menej áut na uliciach a viac miesta pre rezidentov. „Mesto potrebuje jeden systém parkovania a nie sedemnásť vlastných politík, na ktoré doplatia Bratislavčania,“ poznamenal. Spoločná parkovacia politika má priniesť aj motiváciu prihlásiť sa na trvalý pobyt aj pre ľudí, ktorí v Bratislave žijú, ale trvalý pobyt majú nahlásený inde.

Návrh nariadenia môže verejnosť pripomienkovať ešte týždeň, a to elektronicky na e-mailovej adrese parkovanie@bratislava.sk alebo poštou na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky pripomienky vyhodnotia a finálne znenie návrhu VZN prerokujú na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a na záver o ňom budú na zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovať poslanci. V návrhu sú informácie o parkovaní áut na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Bratislavy, výške úhrady za parkovanie, spôsobe platenia i preukázania zaplatenia.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky