INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komunálne voľby 2014: kandidáti na primátora hl. mesta SR Bratislavy

Komunálne voľby 2014: kandidáti na primátora hl. mesta SR Bratislavy

Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaregistrovala týchto kandidátov

/pozn.: informácie o kandidátoch sú uvádzané v poradí: P.č. Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie,trvalý pobyt, názov politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát/

1. Ivan Bielik, PhDr., PhD., MPH, MHA, 60 r., vysokoškolský učiteľ, Hradná 998/6, Bratislava Ľudová strana Naše Slovensko (pozn. politická strana kandidáta stiahla)

2. Peter Čiernik, Ing., 61 r., strojný inžinier, Matúšova 23, Bratislava, nezávislý kandidát

3. Miroslav Dragun, 25 riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, Medveďovej 1, Bratislava, nezávislý kandidát (pozn.: kandidatúry sa vzdal)

4. Milan Ftáčnik, doc., RNDr., CSc. 58 vysokoškolský učiteľ, Kúpeľná 8, Bratislava, nezávislý kandidát

5. Gabriel Karácsony, Ing., 68 r., manažér Balkánska 118, Bratislava, PRIAMA DEMOKRACIA (pozn.: politická strana kandidáta stiahla)

6. Milan Kňažko, 69 r., herec Havlíčkova 7/B, Bratislava, nezávislý kandidát

7. Tatiana Kratochvílová, Ing. 55 manažérka Ševčenkova 22, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (pozn.: politické strany kandidátku stiahli)

8. Ivo Nesrovnal, JUDr., LL.M., 50 r., právnik Jelačičova 18, Bratislava nezávislý kandidát

9. Andrej Palacko, 59 r., nezávislý fotograf, Náb.arm.gen.L.Svobodu 52, Bratislava, nezávislý kandidát

10. Kristína Ulmanová, Mgr., 50 r., ekonómka Gemerská 2, Bratislava, nezávislá kandidátka

Počet obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľby do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 417 389.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky