INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komunálne voľby 2014: kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy  (v.o. Petržalka)

Komunálne voľby 2014: kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (v.o. Petržalka)

Voľby poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uskutočnia 15. novembra 2014. Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 16 – Petržalka

/pozn.: informácie o kandidátoch sú usporiadané nasledovne: P.č., Meno, priezvisko, akademický titul, Vek, Povolanie, Trvalý pobyt, Názov politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát/

1. Ivana Antošová, Mgr., 45 r., kontrolórka, Alžbety Gwerkovej 13, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

2. Augustín Arnold, Ing., 57 r., energetik, Belinského 5, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

3. Adrián Arpai, Mgr. 33 r., environtálny aktivista, Žehrianska 8, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ

4. Jozef Artim, 65 r., dôchodca Ľubovnianska 8, Bratislava, Komunistická strana Slovenska

5. Jozef Augustín, Ing., 59 r., strojný inžinier, Holíčska 1, Bratislava, AGRÁRNA STRANA VIDIEKA

6. Vladimír Bajan, Ing., 54 r., ekonóm, Lenardova 2, Bratislava, nezávislý kandidát

7. Peter Belák, 62 r., finančný analytik, Ševčenkova 14, Bratislava, Strana demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť – naša strana

8. Zdenka Beňová, 30 r., predavačka, Bohrova 11, Bratislava, Ľudová strana Naše Slovensko

9. Zuzana Bezáková, Mgr. et Mgr. et Mgr., 39 profesionálny rodič, mediátorka, Krásnohorská 6, Bratislava, nezávislá kandidátka

10. Milan Borguľa, Ing., 65 r., ekonóm, Romanova 35, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

11. Igor Borotovský, Ing., 48 r., ekonóm, Blagoevova 8, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

12. Ján Budaj, 62 r., politik a ochranár, Hybešova 41, Bratislava Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

13. Martin Dinuš, Bc., 36 r., IT konzultant, Hrobákova 7, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

14. Vladimír Dolinay, Mgr,. 33.r, učiteľ, Topoľčianska 12, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

15. Miroslav Dragun, 25 r., riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, Naša Bratislava, Medveďovej 1, Bratislava, nezávislý kandidát

16. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 51 r., redaktorka, Bohrova 9, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

17. Stanislav Fiala, 55 r., odborník na verejnú správu, Ľubovnianska 18, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

18. Eva Gašparíková, Mgr., 67 r., pedagogička, Mlynarovičova 24, Bratislava, Strana demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť – naša strana

19. Adam Greksa, Mgr., 29 r., podnikateľ, Blagoevova 10, Bratislava SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

20. Marian Greksa, 55 r. právnik, hudobník, Blagoevova 10, Bratislava, nezávislý kandidát

21. Ján Gréner, Ing., 35 r., projektový manažér, Mamateyova 5, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

22. Ľubomír Haluška, Ing., 51 r., grafik, dizajnér Pečnianska 27, Bratislava, Strana demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť – naša strana

23. Ján Hanko, Ing., 64 r., projektový manažér, Vígľašská 11, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

24. Henrich Haščák, JUDr., 38 r., právnik, Ambroseho 17, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

25. Július Hauser, PhDr., 66 r., psychológ, Hrobákova 13, Bratislava, Strana demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť – naša strana

26. Fridrich Hláva, JUDr., 71 r., živnostník, Lachova 30, Bratislava, Strana demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť – naša strana

27. Branislav Hochel, doc.,PhDr.,CSc., 63 r., vysokoškolský učiteľ, Farského 4, Bratislava, Demokratická strana

28. Peter Hochschorner, 62 r., tréner – vodný slalom, Mlynarovičova 17, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

29. Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, aktivista Naša Bratislava, Bohrova 11, Bratislava, nezávislý kandidát

30. Vladislav Chaloupka, Mgr., 34 r., sociológ, Gessayova 41, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

31. Marián Chmelár, Bc., 54 r., právny referent Andrusovova 5, Bratislava, Ľudová strana Naše Slovensko

32. Slavomír Jasaň, Mgr., 34 r., marketingový riaditeľ, Ševčenkova 9, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

33. Mária Javoreková, Ing., 45 r., ekonómka, Topolčianska 17, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

34. Martin Jóna, 41 r., ekologický aktivista, Beňadická 3, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

35. Tomáš Jozaniak, 30 r., podnikateľ, Lietavská 3093/5, Bratislava, Strana moderného Slovenska

36. Viera Kimerlingová, Ing., 59 r., ekonómka, Zadunajská cesta 1, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

37. Karol Király, Bc., 43 r., podnikateľ, Macharova 11, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

38. Ján Kotuľa, Ing., 63 r., dopravný inžinier, Záporožská 3, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

39. Alena Krištofičová, Ing., 58 r., ekonómka, Holíčska 19, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

40. Oliver Kríž, Mgr., 36 r., pedagóg, Jasovská 8, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

41. Martin Kugla, Mgr., 40 r., politológ, občiansky aktivista Naša Bratislava, Mlynarovičova 16, Bratislava, nezávislý kandidát

42. Jakub Kuruc, 21 r., projektový manažér, M. Curie Sklodowskej 1512/23, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

43. Miroslav Lažo, 37 r., manažér, hokejového centra, Osuského 30, Bratislava, nezávislý kandidát

44. Ivan Lučanič, Mgr., 29 r., kúzelník – historik Ševčenkova 6, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

45. Ľubomír Luhový, 47 r., futbalový tréner, Markova 5, Bratislava, Strana moderného Slovenska

46. Ivan Lulják, Mgr., 31 r., historik, Ševčenkova 26, Bratislava, Komunistická strana Slovenska

47. Roman Masár, Ing., 52 r., zástupca starostu MČ Petržalka, Blagoevova 14, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

48. Tomáš Mikus, Ing., 35 r., aktivista Mladej Petržalky, Blagoevova 2, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

49. Michal Milata, Mgr., 30 r., záchrana Viedenskej električky, Mlynarovičova 13, Bratislava, nezávislý kandidát

50. Marián Miškanin, Ing.,PhD., 40 r., ekonóm Medveďovej 14, Bratislava, nezávislý kandidát

51. Martin Miškov, 31 r., zástupca starostu, Kopčianska 10, Bratislava, nezávislý kandidát

52. Oto Moravčík, Ing., PhDr., PhD., 54 r., ekonóm Osuského 1/A, Bratislava, Strana moderného Slovenska

53. Jozef Niejadlik, 57 r., podnikateľ Bzovická 3175/20, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

54. Beata Novomeská, Mgr., 35 r., prekladateľka, Vígľašská 6, Bratislava, nezávislá kandidátka 4

55. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art., 54 r., dizajnérka, protikorupčná aktivistka, Švabinského 20, Bratislava, Kresťanskodemokratickéhnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

56. Pavel Pětioký, 27 r., Špecialista požiarnej ochrany, Znievska 32, Bratislava, 99% – občiansky hlas

57. Drahan Petrovič, Ing. Arch., 45 r., architekt Dudova 1, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

58. Iveta Plšeková, MUDr., 43 r., lekárka, Mlynarovičova 10, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

59. Michal Radosa, Mgr., Ing., 37 r., právnik, Wolkrova 27, Bratislava, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

60. Richard Rikkon, MgrArt., 40 r., umelec, Ševčenkova 8, Bratislava, Strana moderného Slovenska

61. Marcel Slávik 36 r., aktivista Petržalského okrášľovacieho spolku, Rovniankova 14, Bratislava, Nezávislé fórum

62. Adam Somoláni, Mgr., 29 r., právnik, Lenardova 6, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ

63. Daniel Šavel, Ing., 36 r., stavebný inžinier, Záporožská 12, Bratislava SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

64. Ľubica Škorvaneková, Mgr., 33 r., riaditeľka spoločnosti, Rovniankova 20, Bratislava SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

65. Andrej Turzo, Ing., 37 r., poslanec mestskej časti Bratislava,Vilova 5, Bratislava SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

66. Michal Valachovič, Mgr. 41 politológ Nám. Hraničiarov 1623/12, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

67. Milan Vetrák, JUDr., PhD., 39 r., právnik, nezávislý protikorupčný aktivista Haanova 37, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja

68. Jarmila Vidová, Ing., PhD., 47 r., vysokoškolská učiteľka, A.Gwerkovej 23, Bratislava, Strana moderného Slovenska

69. Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špecialista, Budatínska 3065/79, Bratislava, nezávislý kandidát

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky