INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci rozhodovali aj o dotáciách 

Poslanci rozhodovali aj o dotáciách 

Petržalské miestne zastupiteľstvo malo tradične bohatý program. Do času našej uzávierky stihli prerokovať len niektoré body, z ktorých vyberáme.

Štatút mesta

Poslanci schválili návrh Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. V jeho novom znení sa okrem iného prenáša tzv. solidarita z veľkých mestských častí na hlavné mesto Bratislava. To znamená, že po uplynutí štvrťroka sa nebude krátiť výnos dane z príjmov fyzických osôb z veľkých mestských častí, ale táto povinnosť sa bude hradiť z rozpočtu hlavného mesta, ktoré to už má zapracované v schválenom rozpočte na rok 2018.

Dotácie

V našej mestskej časti pôsobia v oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti desiatky rôznych organizácií a združení. Petržalka ich činnosť každoročne podporuje aj formou finančných dotácií.  V tohtoročnom rozpočte je na dotácie vyčlenených takmer 100-tisíc eur. Z tejto sumy o štvrtine rozhoduje starosta, pričom ide o dotácie do 2 000 eur, a o 75%  rozhoduje miestne zastupiteľstvo (dotácie nad 2 000 eur). Tento rok poslanci rozhodovali o 32 žiadostiach, z nich podporili 30. Z tých najzaujímavejších azda stojí za zmienku podpora neziskovej organizácie Depaul, ktorá sa stará o ľudí bez domova, na projekt „Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej“, OZ Doplhins – klub telesne a zrakovo postihnutých na prípravu a účasť ME v plávaní“, OZ Kaspian, ktoré roky pracuje predovšetkým s mládežou, na projekt „Spájame prekážkami“, OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce pri projekte „Chráň sa sám“, OZ Petržalčanka na projekt „Petržalské páračky a Dožinky“, ďalšie zo zaujímavých folklórnych pásiem, ktoré nám pripomínajú naše ľudové tradície, OZ Konduktor na rekonštrukciu plechovej plastiky „Strom života“ či OZ Múzeum Petržalského opevnenia na podporu múzea v bunkri B-S 4 Lány.

Zo športových aktivít podporí hokejbal dotáciou pre OZ Jokerit, ktoré mimoriadne úspešne reprezentuje Petržalku, OZ Deti na štarte na projekt „Gepardiny“ pre deti z materských a základných škôl zameraný na rozvoj ich pohybových zručností,  či Slovenskú triatlonovú akadémiu na projekt „Pressburg Triathlon“. Všetky schválené dotácie nájdete na www.petrzalka.sk, sekcia Samospráva.

Ostatné body programu poslanci nestihli do času našej uzávierky

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky