INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Opravujú Dolnozemskú

Opravujú Dolnozemskú

Dolnozemská a Bajkalská sú prvé dva úseky ciest, ktoré v tomto roku začína rekonštruovať hlavné mesto. Aj o tejto petržalskej ceste, ktorá si opravu rozhodne zaslúži, hovoril starosta Vladimír Bajan. „Som rád, že sa Dolnozemská dostala do zoznamu ciest, ktoré sa hlavné mesto rozhodlo opraviť.“

Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur a to 7 mil. z rozpočtu mesta a 9 mil. eur je vládna dotácia. Z celkového harmonogramu všetkých opráv na rok 2018, pôjde o dva najdlhšie úseky. Dolnozemskú v úseku od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu a to všetky jazdné pruhy v oboch smeroch začalo mesto opravovať v utorok 3. apríla. Celkovo sa do 13. mája opraví 14 km jazdných pruhov.

Bajkalskú začalo mesto opravovať v piatok večer pred víkendom, keď už bola dopravná situácia na tejto vyťaženej ceste pokojnejšia. Rovnako ako pri Dolnozemskej pôjde o veľký úsek cesty v celkovej dĺžke 12,5 km jazdných pruhov. Nový asfalt sa položí obojsmerne od Trnavskej  cesty po Mlynské nivy. Opravovať sa bude na etapy a to nielen počas víkendov, ale aj počas pracovného týždňa. Plánované ukončenie prác je 21. mája.

Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny, aby sa tak čo najmenej zaťažovala doprava a mobilita v meste. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. O všetkých opravách ciest a s tým súvisiacich dopravných obmedzeniach bude hlavné mesto Bratislavčanov priebežne informovať.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky