INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Električka a iné súvislosti (2)

Električka a iné súvislosti (2)

Z okien bytov (v Hájoch, na Lúkach) na ne hľadíme už štvrté desaťročie. Zárezy v teréne. Miestami až hlbočiny. Ťahajú sa povedľa ciest a panelákov, začínajú a končia sa v blízkosti križovatiek, niekde sú takmer v dotyku s vodným kanálom. Pripomínajú dlhočizný prázdny válov alebo vaňu. 

Jazvy Petržalky – tak hovorí o zárezoch starosta Bajan. Jazvy sú pokryté trávou, obsiate kríkmi, vyhúknutými pokrútenými stromami, niekde ešte kopce hliny, inde zo zeme trčiace sondážne rúry. Niekoľkokilometrový koridor (ako nosný dopravný systém v Petržalke?) je prázdny, pustý, divoký, akurát  tak na venčenie psov a ich výkaly. Nejazdia tu vozne podzemného metra, ani rýchlodráhy, ani zapusteného či povrchového tram-trainu, ba ešte ani električky. Nik tu nenastupuje, neprestupuje, nevystupuje. Niet do čoho, niet z čoho. Až, možno až, ak – v roku 2023 bude konečná zastávka v Janíkovom dvore…

Zárez v teréne ( pôvodná dráha metra) od križovatky Jantárová cesta – Šintavská ul. – Topoľčianska ul. ku križovatke na Pajštúnskej ul. pri Technopole, Lúky I a IV

Na každém šprochu, pravdy trochu?

Počuli ste, že…? A je to na svete! Ak verejnosť nemá informácie „zhora“, hľadá ich kade-tade, „zdola“. Sú vážne i nevážne, pravdivé, možné, vymyslené, mätúce, klamlivé. A vy, novinári, nože sa spýtajte. Keď ide práve o tie zárezy. O petržalské jazvy. To, čo nasleduje, nie je celkom bez logiky. Dohady, predstavy, otázky. Investor Slnečníc už dlhšie zverejňuje vizuály, aký bude vzhľad  obytných zón na juhu Petržalky. V zóne Slnečnice – Viladomy však už niet na nich umelého kopca. Toho za kruhovou križovatkou, z Panónskej cesty smerom na Rusovce, po pravej ruke. Namiesto kopca sú na vizuáloch  bytové domy. Kam sa podeje hora skládky, rokmi naskladaného kadejakého odpadu?

Prieskum z roku 2004 (uvádza Trend v decembri minulého roku) odhaduje, že kubatúra valu je 805 tisíc kubických metrov. Je prekvapením, ak prichádzajú zvesti (napr. internet, fejsbuk),  že odpad z valu presunú ako výplň zárezov, vyrovnanie dopravného koridoru s okolitým terénom, keďže ním povedie trať budúcej električky až do Janíkovho dvora? Logika nechýba – niekde je niečoho priveľa, a niekde zasa primálo. Navzájom sú kopec a zárezy len neďaleko od seba, priamo pod nosom. V Hájoch, na Lúkach. Existuje tiež údaj, že zárezy sa vyplnia materiálom, ktorého navezenie predstavuje 15 tisíc nákladných áut, čo je 30 tisíc jázd tam a späť. Čo už je poriadna záťaž na životné prostredie, komunikácie, najmä však pre miestnych obyvateľov. Poďme ďalej, kto čo vie, čo nevie, kto rozhoduje…

Zárez pri veľkopredajni Kaufland na Romanovej ul. k Chorvátskemu ramenu a Technopolu, Zrkadlový Háj

Čo na to magistrát?    

Oslovili sme najskôr mesto, jeho magistrát. Čo a koľko je na tom pravdy, že sa na výplň zárezov, ako podložia pod koľajnice električky, použije odpad z umelého kopca, valu na juhu Petržalky? Ak nie, potom čo, kedy a odkiaľ sa bude navážať, čo to bude znamenať pre ľudí, komunikácie a iné… Dostali sme odpoveď, citujme to podstatné: V súčasnej dobe sme v procese získavania územného rozhodnutia. Na otázky ohľadom zasypávania zárezov, trasovania obchádzok a pod. je v tomto štádiu predčasné odpovedať.“

Umelý kopec oproti Slnečnice – zóna Viladomy, Panónska cesta na Rusovce, pohľad z kruhovej križovatky, Lúky VIII

Čo na to investor?

Oslovili developera Slnečníc, spoločnosť CRESCO GROUP. Čo s umelým kopcom, v akom stave je, kedy a ako ho zlikvidujú, kde vyvezú?

Prišla odpoveď, obsiahlejšia. Vyjadrenie Pavla Baslíka, riaditeľa marketingu spoločnosti CRESCO GROUP:

„Detaily projektu, ktorý plánujeme o niekoľko rokov realizovať v tejto lokalite, a teda aj na mieste pozemku pod kopcom, ešte nie sú sfinalizované. Je teda predčasné hovoriť o tom, ako konkrétne bude projekt vyzerať. Z dvoch tretín ale plánujeme rezidenčnú výstavbu a z jednej tretiny občiansku vybavenosť. Pred komunikáciou detailov by sme radi získali všetky povolenia, ktoré sú potrebné na realizáciu tohto projektu. 

Kopec vznikol historicky pri stavbe Petržalky. Podľa meraní odborníkov v rokoch 2006 až 2016 neobsahuje látky škodlivé pre ľudí či životné prostredie. Súčasťou kopca je z drvivej väčšiny zemina a recyklovateľná stavebná suť zo starej Petržalky (betón, tehly). Rovnaké výsledky merania nám potvrdila aj špeciálna sondáž, ktorú sme si objednali nad rámec zákona.  Informácia, že by sa mal materiál z kopca použiť na zasypanie týchto zárezov, je pre nás novinka. Nikto nás v tejto veci nekontaktoval.“

Vizuál Slnečnice – zóna Viladomy, vľavo namiesto umelého kopca sa postavia bytové domy

Čo na to petržalský stavebný úrad?

Problém ten istý, otázky kompetenčné. Odpovede jasné, vecné, odborné s podpisom Miroslavy Franzovej, poverenej vedením odd. územného konania a stavebného poriadku:

 „Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na terénne úpravy Objekt SO 00 Príprava územia – odstránenie navážkového valu I. etapa, ktoré pozostáva: cit: Terénne úpravy obsahujú odstránenie južnej časti navážkového valu tzv. „umelého kopca“ na účel zabezpečenia prípravy územia pre jeho nové využívanie pre budúcu navrhovanú bytovú výstavbu Južného mesta – Zóny C0 – 1. Etapa

            Povolenie obsahuje upozornenie, cit: Toto rozhodnutie nenahrádza potrebné rozhodnutia, súhlasy a povolenia na vytváranie terénnych úprav (resp. skládok) zo zeminy a iných materiálov získaných z predmetného odstraňovaného navážkového valu, na iných okolitých pozemkoch v území (s výnimkou dočasných medziskládok na účel recyklácie a triedenia, ktoré sú súčasťou povolených terénnych úprav a povoleného zariadenia staveniska na pozemkoch uvedených v tomto rozhodnutí), ani v iných územiach. 

Znamená to, že z umelého kopca sa nesmie zemina, odpad a iný „materiál“ navážať kdekoľvek inde ako na skládku a nesmú vytvárať bez povolenia iné a inde terénne úpravy  – ani v koridore „metra“ resp. električky II. etapy.“

Redakčné P.S.  

Vyčkáme (keď sme vydržali štyridsať rokov), uvidíme (veď vidíme to tiež štyridsať rokov)…

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky