INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najviac peňazí pôjde na vzdelávanie

Najviac peňazí pôjde na vzdelávanie

Vraciame sa k decembrovému zasadnutiu petržalských poslancov, ktorí schválili rozpočet na tento rok. Na čo teda pôjde najviac peňazí? Petržalka bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 36 miliónov eur. „Tento rozpočet sa robil trochu ťažšie, lebo poslanci boli v tomto veľmi aktívni a dostali sme množstvo poslaneckých priorít oproti predchádzajúcim rokom,“ povedal starosta Vladimír Bajan. „Tam, kde sme sa predtým stretávali s požiadavkami poslancov v rádovo desať až státisícoch, teraz to bolo v miliónoch. Pri prvom čítaní bol schodok v rozpočte cez sedem miliónov eur… Napriek tomu, že sa museli robiť veľké kompromisy, rozpočet na budúci rok je ambiciózny, dobrý, vyrovnaný a perspektívny,“ dodal starosta Petržalky. 

Najviac peňazí, vyše 20 miliónov eur, pôjde do oblasti vzdelávania. Zahrnutá je v tom aj valorizácia platov pedagogických a odborných zamestnancov či náborový príspevok, ktorý zavádza mestská časť pre nových pracovníkov v škôlkach, od učiteľov cez vychovávateľov, upratovačky a kuchárky. Okrem toho Petržalka bude pokračovať v rekonštrukciách základných a materských škôl a pribudnúť by mala aj nová škôlka na Turnianskej ulici.

Oblasť životného prostredia, v ktorej sa plánujú budovať okrem iného aj kontajnerové stojiská či vybudovať v poradí štvrtý oplotený výbeh pre psov, je podporená sumou takmer 2,4 milióna eur. Pre oblasť kultúry samospráva vyčlenila okolo 2,2 milióna eur a viac ako 1,6 milióna eur je určených na sociálnu pomoc a sociálne služby. Kapitola dopravy a komunikácií zhltne viac ako 1,5 milióna eur, na šport pôjde okolo 500 000 eur a na územný rozvoj okolo 111 000 eur.

Výhľad rozpočtu mestskej časti Petržalka na rok 2019 odhaduje príjmy a výdavky vo výške 35 644 323 eur a pre rok 2020 financie vo výške 36 313 305 eur.

Konkrétne priority

Hlavnou tohtoročnou prioritou je uviesť MŠ Vyšehradská do užívania, aby sem 1. septembra mohlo nastúpiť 150 škôlkarov. Okrem toho bude Petržalka pokračovať s rekonštrukciou DK Zrkadlový háj, s ďalšími rekonštrukciami komunikácií a terás.

Na Blagoevovej ulici by malo vyrásť ihrisko pre handikepované deti, čo nie je celkom bežný projekt v rámci celej Bratislavy.  „Teším sa, že poslanci schválili dotáciu  na podporu detí a mládeže vo veku 5 – 23 rokov v oblasti kolektívnych alebo individuálnych športov.  Mestská časť každoročne vyčlení pre účely poskytovania dotácií z rozpočtu 1% z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok,“ dodal Vladimír Bajan.

Okrem toho bude mestská časť spolupracovať s hlavným mestom pri oprave ciest, na ktoré mesto dostalo peniaze od vlády, a pri ostatných projektoch, ktoré bude hlavné mesto realizovať v Petržalke. „Mojím tohtoročným snom je vybudovať cintorín pre domácich miláčikov, najmä pre psov,“ priznáva Vladimír Bajan.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky