INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Štedrý otec nepozná výživne

Štedrý otec nepozná výživne

Rozviedli sme sa pred ôsmimi rokmi, keď náš syn začal chodiť do prvej triedy základnej školy. Bývalý manžel prispieval na výživnom v prepočte sumou asi 64 eur. Po štyroch rokoch na môj návrh súd výživné zvýšil na necelých 85 eur. Peniaze mi posielal pravidelne, ale ako syn podrástol, začal pomaly zabúdať na súdom určenú povinnosť. Posiela len toľko, koľko pred zvýšením, stáva sa, že nezaplatí často aj niekoľko mesiacov za sebou. Je pravda, že synovi občas kúpi vetrovku alebo iné oblečenie. Za vyše 600 eur mu kúpil iPhone, dáva mu vreckové, čo sa pravdaže pubertálnemu dieťaťu páči. Pýta sa ma, prečo tlačím na otca s výživným, veď mi vraj dáva dosť. Na moju požiadavku o pravidelné platby vo výške určenej súdom mi bývalý manžel vyratúva všetky položky, ktoré vynaložil na nášho syna a pýta sa ma, či mi to všetko nestačí. V tejto veci sa nezhodneme, pretože ja si myslím, že v prvom rade mi má na syna platiť alimenty a až potom mu kupovať darčeky. Ako mám postupovať, keď synovi na jednej strane chcem dopriať to, čo majú iné deti, na druhej strane na domácnosť potrebujem každé euro? Ďakujem. S. (gmail.com)

S podobným problémom sa stretávajú aj iné matky, ktoré na čas po rozvode majú deti zverené do výchovy. Častým podnetom na takéto správanie otca dieťaťa je snaha z rôznych dôvodov ublížiť bývalej partnerke.

Rodič sa plnenia vyživovacej povinnosti nemôže zbaviť, prípadne ju svojvoľne modifikovať alebo obmedziť dohodou s druhým rodičom, ktorému bolo maloleté dieťa zverené na čas po rozvode do výchovy. Darčeky, ošatenie či iná forma otcovskej pozornosti (napríklad finančný príspevok na školský výlet, dovolenku, lekára, vreckové, atď.) nie je alternatívou a nekompenzuje súdom určené plnenie vyživovacej povinnosti. Argumentácia vášho bývalého manžela o kompenzácii čiastky zvýšeného výživného na maloleté deti darmi je neopodstatnená. Ak ide o výživné na maloleté dieťa, nie je možné veci, či už ide o šatstvo, hračky alebo iné dary, považovať za vzájomné započítanie pohľadávok a to ani formou dohody, nieto jednostranným rozhodnutím povinného.

Otec detí je právoplatným rozhodnutím súdu zaviazaný plniť v určenom rozsahu voči maloletému synovi svoju vyživovaciu povinnosť. Nakoľko sa s ním neviete dohodnúť a bývalý manžel dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie vo veci výživného na vaše maloleté dieťa, môžete podať návrh na exekúciu podľa zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Miestna príslušnosť súdneho exekútora nie je daná. Znamená to, že svoj  návrh na vykonanie exekúcie môžete podať u ktoréhokoľvek exekútora bez ohľadu na to, kde má váš maloletý syn, jeho otec alebo vy trvalý pobyt. K návrhu je potrebné pripojiť rovnopis súdneho rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti – exekučný titul, ktorým je vykonateľné rozhodnutie súdu. Bližšie informácie vo veci a pomoc vám poskytne každý exekútorsky úrad, spracovať vlastný návrh podľa internetových vzorov neodporúčam. Konanie vášho manžela môže naplniť aj skutkovú podstatu prečinu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 trestného zákona. Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy je možné podať za predpokladu, že povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť najmenej tri mesiace v období dvoch rokov. V tejto veci odporúčam využiť služby advokátskej kancelárie.

panelák zateplenie

Hluk, ktorý nedá zaspať

Vážený čitateľ, na vašu výslovnú žiadosť nezverejňujeme list, ktorý ste zaslali do poradne so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení svojho ničím nerušeného panelákového bývania. O riešenie problému ste bezvýsledne požiadali zmluvného správcu, ktorý sa vyjadril, že váš problém môže riešiť maximálne zaslaním listu vlastníkovi bytu, ale ten dal byt k dispozícií inej osobe, takže pochybuje, že bude mať kladný účinok. Nenapísali ste, aká bola odozva, či vás správca písomne informoval o výsledku. Ak sa v dome vyskytnú problémy, medzi podstatné prvky obojstrannej spokojnosti vlastníkov patrí účinný kontakt so správcom, ktorý môže mnohé spory medzi užívateľmi bytov riešiť. Riaditeľka správcovskej firmy by mala vedieť, že pri komunikácií je vždy podstatný vlastník bytu a nie tretia osoba. V prípade opakovaného intenzívneho hluku požiadajte o pomoc mestskú políciu prostredníctvom operačného strediska na telefónnom čísle 02/6252 5331, alebo volajte tiesňovú linku 159. Ak sa protiprávne konanie suseda bude opakovať, oslovte osobne alebo písomne miestny úrad, ktorý má právomoc riešiť priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Vzhľadom na váš vek považujem za rozumné úrad navštíviť osobne, objasniť svoje ťažkosti a požiadať v danej veci o pomoc.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky