INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalská mediačná poradňa pomáha už ôsmy rok

Petržalská mediačná poradňa pomáha už ôsmy rok

Pred ôsmimi rokmi, presne 24. septembra 2008, bola v rámci Miestneho úradu Petržalka otvorená mediačná poradňa pre občanov ako prvá v Bratislave a na Slovensku. Tu môžu občania  prekonzultovať svoj problém s mediátorkou. Bezplatná konzultácia je v rozsahu 1 hodiny. Klienti môžu navštíviť poradňu každý nepárny kalendárny týždeň v stredu od 13. do 16. h. S touto myšlienkou prišla mediátorka PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska, ktorá stále pôsobí v Petržalskej mediačnej poradni a je aj jej garantom.

„Na začiatku bolo mojou snahou touto cestou dostať viac do povedomia ľudí možnosť alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie. Mediácia bol dosť neznámy pojem a ľudia, keďže nevedeli čo to je, veľmi často hovorili o meditácii alebo medializácii. Z mnohých by som spomenula jednu úsmevnú skúsenosť, keď som oslovila sestru klientky, ktorá mala záujem dohodnúť sa so sestrou o dedičstve po matke. Pani som poslala sms správu, v ktorej bolo okrem iného napísané:,….na Vašu e-mailovú adresu Vám bola zaslaná pozvánka na mediáciu. Hneď som dostala aj odpoveď: Nie, ďakujem, na meditovanie nemám čas. Samozrejme, že som ju telefonicky skontaktovala, vysvetlila, o čo ide a dobre sme sa aj pobavili. Pani pozvanie na mediáciu prijala, sestry sa udobrili a uzavreli mediačnú dohodu o dedičstve. Takže aj dedičstvo a rodinné vzťahy sú na poriadku. J

Dnes je to už inak. Do poradne prichádzajú občania s tým, že by sa chceli mimosúdne dohodnúť s druhou stranou. Po oboznámení sa s prípadom, prípadne preštudovaní nejakých materiálov a vyhodnotení, že daný spor je vhodný na mediáciu, oslovím druhú stranu. Tá buď ponuku príjme a pokúsime sa o hľadanie riešenia výhodného pre obe strany, alebo ponuku neprijme a v tom prípade v danej veci musí rozhodnúť súd.

S akými prípadmi sa najčastejšie stretávam? Často prichádzajú ľudia s tým, že dobrému kamarátovi – kamarátke požičali peniaze, no dnes nemajú ani dobrého kamaráta – kamarátku ani svoje peniaze. Smútok v očiach, hlava v dlaniach a posledná nádej pokúsiť sa dostať späť, čo im patrí, zmierlivou cestou – mediáciou, pretože súdu by sa radi vyhli, keďže súdnictvo vnímajú ako finančne náročné a časovo zdĺhavé. Spomínam si na pani, ktorá vyzerala o 15 rokov staršie ako bola, smutná, zničená, unavená. Spoločnosť jej vždy robil už dospelý syn – mentálne postihnutý. Rozrozprávala sa, ako je na všetko sama. Mala dobrú kamarátku, ktorá sa po rozvode dostala do finančných problémov a ona, ako dobrá kamarátka, na svoj osud nepozerala a chcela byť nápomocná. Peniaze jej požičala päťkrát v celkovej sume 8 500 eur. Našťastie, mala o každej požičiavanej sume doklad s menom, dátumom, kedy boli peniaze požičané a podpisom kamarátky.

Po poslednej pôžičke  sa kamarátka – dlžníčka zaviazala k dohodnutému dátumu všetky peniaze vrátiť. Po dohodnutom termíne a niekoľkých prísľuboch uplynul rok a pol, ale peniaze k majiteľke neprišli. Dostať druhú stranu na mediáciu nebolo ľahké, nakoniec sa to podarilo, dlžníčka prišla a po uvedomení si, čo ju čaká, ak sa pani obráti na súd, súhlasila s dohodou. Kamarátky sa dohodli na splátkovom kalendári so všetkými podmienkami a následkami v prípade nedodržania splátkového kalendára na obdobie 2 rokov.  V marci tohto roka mi pani volala, že kamarátka – dlžníčka jej práve poslala na účet poslednú splátku. Chcela vedieť, či je ešte potrebné niečo urobiť, spísať nejaký doklad o tom, že je dlh splatený. Povedala som jej že nie, akurát čo môže kamarátka – dlžníčka urobiť,  je pozvať ju na dobrú kávu a k tomu kúpiť krásnu kyticu a dobrú bonboniéru za zhovievavosť.“

Najčastejšie prípady rodinnej mediácie:

–  dedičských záležitostí – rodičia ešte za života chcú svoj majetok rozdeliť medzi deti, alebo sa súrodenci po smrti rodičov potrebujú dohodnúť na zdedenom majetku dohodnúť

– rozdelenie majetku po rozvode / rozchode manželstva

– úprava vzájomných rodinných vzťahov – medzi manželmi, ale aj širšou rodinou

– rozvod manželstva, zverenie detí do starostlivosti, výška výživného

Výhodou mediácie je, že sa môže začať, aj keď už prebieha súdne konanie. Medzi najnáročnejšie mediácie patria rozvody. Prekonať sklamanie, hnev, frustráciu a ďalšie negatívne pocity a prežívania nie je ľahké. V každom prípade, rodičia, ktorí sa rozhodnú pre ,,slušný rozvod“, uvedomia si svoju zodpovednosť za daný stav ako aj zodpovednosť za jeho riešenie predovšetkým s ohľadom na deti, v rámci mediácie prechádzajú takzvaným konštruktívnym vyrovnaním sa s rozvodom a jeho následkami.

Deti sú tak chránené pred nepríjemnými súdnymi riešeniami sporov medzi rodičmi. Rodičia im zároveň aj dávajú príklad, ako sa aj ťažké situácie dajú riešiť na úrovni, dôstojne, so zachovaním si svojej rodičovskej úlohy, ale aj udržaním dobrých vzájomných vzťahov. Pokiaľ sa rodičia nedokážu pri rozvode manželstva dohodnúť, prekonať svoj hnev a aj nenávisť voči partnerovi, často vo svojom spore ako ,,zbraň“ používajú deti.

Tie sa tak neraz dostávajú do  veľmi ťažkých situácií. Počas súdnych sporov pri rozvodoch nie je ani víťaz, ani porazený, pravdu a právo si každý z rodičov chce dokazovať negatívnym hodnotením toho druhého. A neraz dlho trvajúci súdny spor, zhoršujúci vzájomné vzťahy medzi bývalými partnermi má tú skutočnú pravdu za dverami detskej izby.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky