INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Darovaná polovica bytu

Darovaná polovica bytu

Manžel má z prvého manželstva dospelú, zdravotne postihnutú dcéru, ktorá momentálne žije v zahraničí. Chce jej darovať polovičku nášho bytu, ktorý sme pred rokmi kúpili za spoločné peniaze. S manželom súhlasím, ale nevieme, ako to máme urobiť, aby v prípade smrti niektorého z nás ten druhý v byte dožil bez toho, aby ho niekto vyhadzoval von.  

                                                                                                                 Š. a K. M. (gmail.com)

Podľa napísaného vychádzam z domnienky, že spomínaný byt v osobnom vlastníctve máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi, nemá kvantitatívne stanovený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Znamená to, že na rozdiel od podielového spoluvlastníctva, v ktorom je miera účasti spoluvlastníkov vyjadrená ich podielmi, podiely manželov nie sú určené. Žiadna časť bytu nemôže patriť len jednému spoluvlastníkovi, pretože laicky povedané, reálne neexistuje. Z povedaného vyplýva, že svoje spoluvlastnícke právo z bezpodielového vlastníctva nemôže manželský partner previesť na druhého manžela, ale ani na svojho potomka či tretiu osobu. Počas manželstva medzi partnermi prichádza do úvahy darovanie len zo samostatného majetku niektorého z manželov. Ide o veci, ktoré nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale sú oddeleným majetkom jedného z manželov alebo vecí, ktoré majú manželia v podielovom spoluvlastníctve.

K darovaniu by mohlo dôjsť za predpokladu, ak by ste darovanie realizovali spoločne s manželom. Stali by ste sa podielovými spoluvlastníkmi s manželovou dcérou z prvého manželstva, ktorá by sa stala vlastníčkou ideálnej polovice a vy spolu s manželom by ste boli bezpodielovými spoluvlastníkmi druhej polovice bytu. Darovanie nehnuteľnosti, alebo jej časti, možno považovať za dar, ktorý nepatrí medzi bežné dary. Nenapísali ste, či v danom prípade okrem spomenutej dcéry nefigurujú zo strany manžela alebo z vašej strany ďalší  neopomenuteľní dedičia. Skúste pouvažovať nad zložitosťou tohto rozhodnutia a nad problémami, ktoré by so sebou mohla budúcnosť priniesť napriek tomu, alebo práve preto, že ako spoluvlastníci nehnuteľnosti by ste mali právo doživotného užívania bytu. Pred takto vážnym rozhodnutím odporúčam osloviť notársku kanceláriu, kde sa vám na základe vašich informácií a predložených dokladov dostane náležitého vysvetlenia a právnej pomoci.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky