INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik: Spoločný ešte nie je neverejný

Odpovedá právnik: Spoločný ešte nie je neverejný

Pri obnove a zateplení nášho domu sme nainštalovali nový systém zamykania vchodových dverí. Zároveň sme znefunkčnili možnosť odomykania vchodových dverí z bytu, čo znamená, že na zazvonenie si dotyčný musí svoju návštevu vpustiť do domu osobne. Novota sa niektorým prestáva páčiť a vravia, že je to nezákonné. Iní argumentujú ochranou privátneho majetku, ktorý je vo vlastníctve všetkých majiteľov bytov a ten treba chrániť pred vstupom nepovolaných takisto, ako rodinný dom. Existuje zákon, o ktorý by sa mohli zástancovia sprísneného vstupu do domu oprieť?

Ivo zo spoločenstva (gmail.com)

V prípade odhlasovanej zmeny systému zabezpečenia vstupu do vášho bytového domu, ktorý smeruje k zvýšenej ochrane nielen spoločných priestorov, ale aj jednotlivých bytov, je dostačujúce a záväzné pre všetkých vlastníkov právoplatné rozhodnutie zhromaždenia v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Zákon nateraz nedefinuje spoločné priestory v bytovom dome ako neverejný priestor. Členovia Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality a bezpečné bývanie pri Rade vlády SR, ktorá vznikla v roku 2008, si za jeden z cieľov vytýčili úpravu zákona a s ním súvisiacich predpisov. Zámerom bolo presne definovať spoločné priestory bytového domu ako neverejný priestor a neoprávnený alebo násilný vstup do týchto priestorov postihnúť tak, ako je to v obdobnom prípade, napríklad v súkromnom rodinnom dome. V roku 2010 členovia skupiny odsúhlasili posledné úpravy návrhu, ktorý mali v najbližšom možnom termíne posunúť do legislatívneho procesu. Medzičasom sa zákon novelizoval trikrát, k predmetnej definícií sa však naši zákonodarcovia nateraz nedopracovali.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky