INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Centrum Memory hľadá ľudí do projektu Neuropsy!

Centrum Memory hľadá ľudí do projektu Neuropsy!

Letné mesiace sú ideálnym obdobím urobiť niečo pre svoj mozog. Účasť v projekte Neuropsy zameranom na poznávacie funkcie ponúka Centrum Memory, ktoré sídli na Mlynarovičovej 21 v Bratislave. Projekt sa realizuje pod odborným vedením prof. PhDr. Antona Heretika, PhD. z Katedry psychológie FF UK. Jeho cieľom je zlepšiť metódy vyšetrenia psychológov na Slovensku.

Do projektu sa môžu zapojiť muži a ženy vo veku nad 50 rokov a vyššie, ktorí sa v súčasnej dobe neliečia na závažné neurologické alebo psychiatrické ochorenie. Záujemcovia o účasť zatelefonujú na kontaktné číslo 0944 533 966, kde si dohodnú termín testovania. Testovanie prebieha priamo v Centre Memory na Mlynarovičovej 21 v Petržalke. Stretnutie prebieha individuálne a podľa tempa, ktoré vyhovuje účastníkovi, trvá maximálne 2 hodiny. Počas testovania zaškolená psychologička zadáva rôzne úlohy zamerané na poznávacie funkcie mozgu.

Výsledky sú spracované anonymne. Vďaka nim sa dozvieme viac, ako ľudia rôzneho veku priemerne odpovedajú na jednotlivé úlohy. Nejde teda o diagnostické vyšetrenie. Testovanie slúži rozvoju vedy na Slovensku. Ako odmenu za účasť máme pripravené 2 pracovné zošity na trénovanie poznávacích funkcií, ktoré si účastník odnesie domov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky