INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik – Mať rozprávkový dom…

Odpovedá právnik – Mať rozprávkový dom…

Chcela by som vedieť, ako je to pri rozhodovaní o zatepľovaní domu. Chystáme sa na to, ale stále sa nevieme dohodnúť. Každý by chcel niečo iné, či už ide o firmu, ktorá nám zatepľovanie urobí alebo trebárs o úvery a podobne. V podstate sa stretáva stále rovnaká skupina majiteľov bytov a špekuluje, keď sme všetci raz za rok je to niekedy až nedôstojné dohadovanie. Každý má nápady, ktoré nikam nevedú, pretože ako povedala naša vedúca spoločenstva vlastníkov, kým nebudeme schopní sa dohodnúť, nedá sa s domom nič robiť. Mňa by napríklad zaujímal spôsob otvárania vchodovej brány, mladší majitelia bytov by chceli na magnet, tí starší zasa trvajú na klasickom otváraní brány pomocou kľúča. Problémov je viac, ako si dokážete predstaviť. Čo robiť? Dočkáme sa niekedy aj my, že budeme mať zateplený a pekný dom? Ďakujem za odpoveď. Oľga (gmail.com)

Odpoveď:

Na vašu záverečnú otázku si v prvom rade musíte odpovedať vy – konkrétni vlastníci bytov a nebytových priestorov. Zateplenie bytového domu, prípadne jeho celková obnova, prináša vlastníkom bytov a ďalším užívateľom domu úspory na energiách (teplo, elektrina) a iné výhody v závislosti od rozsahu investičnej akcie.

Skôr však, ako sa tak stane, je potrebné akciu pripraviť, čo si vyžaduje nemálo úsilia vedenia spoločenstva. Na rozdiel od správcovskej spoločnosti, kde sa určitá profesionalita a znalosť veci predpokladá, správa spoločenstva nemusí byť taká odborne zdatná, resp. šikovná, aby prípravu investičnej akcie dotiahla k zdarnému výsledku bez zbytočných prieťahov a problémov. Potvrdzujú to aj poznatky stavebných firiem, ktoré sa na zhromaždeniach vlastníkov pripravujúcich zatepľovanie prezentujú svojimi ponukami. Je známe, že zhromaždenia/schôdze veľkú obľubu nemajú, čo sa prejavuje na účasti. Akosi stále si vlastníci nevedia zvyknúť na to, že nerozhodujú iba o svojom byte, ale aj o dome, ktorý je – ako celok – taktiež ich, aj keď „iba“ v podielovom spoluvlastníctve. A tak sa k nemu aj správajú. Práve z dôvodu nedostatočnej účastí na zhromaždeniach/schôdzach vlastníkov, ktorí v závažných otázkach neboli schopní hlasovať, pretože nedosiahli požadované kvórum právoplatnosti, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2010 novelou túto brzdu v rozhodovaní odstránil, čím umožnil majiteľom bytov väčšiu akcieschopnosť. Vlastníci v bytovom dome môžu v súčasnosti písomne hlasovať vo všetkých prípadoch rozhodovania, až na dve výnimky – rozhodovanie o zmluve o spoločenstve vlastníkov a rozhodovanie o zmluve o výkone správy. Písomné hlasovanie možno teda využiť aj pri schvaľovaní zvýšenia príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv (je potrebné súhlasné vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny), pri schvaľovaní úveru a zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru (je potrebné súhlasné vyjadrenie najmenej dvojtretinovej väčšiny), ako aj na ďalšie potreby rozhodovania, súvisiace so zatepľovaním alebo obnovou bytového domu. Inak povedané – písomné hlasovanie vlastníkov môže obsiahnuť všetky položky vyžadované príslušnými právnymi predpismi, Štátnym fondom rozvoja bývania alebo komerčnou bankou. Písomné hlasovanie môže vyhlásiť správca, zástupca vlastníkov alebo predseda spoločenstva, pričom sedem dní vopred musia byť vlastníci informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, ako aj o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Schvaľovací proces, výber možností financovania, výber projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie, výber dodávateľa prác (vhodnejší je cestou výberového konania), spracovanie žiadosti na ŠFRB a ďalšie úlohy spojené s akciou si vyžadujú osobu znalú problematiky. Administratívna príprava investičnej akcie a technická koordinácia jednotlivých častí nie je viazaná na vlastníka bytu v konkrétnom bytovom dome, teda spoločenstvo môže o pomoc požiadať aj tretiu osobu. V štádiu nevydarených pokusov o schválenie zateplenia vášho bytového domu je spôsob zabezpečenia vchodových dverí absolútne bezvýznamný. Energiu a potenciál vlastníkov je potrebné zamerať na podstatné veci, ktoré obnovu vášho bytového domu odštartujú a budú nápomocné pri jeho realizácií.

 

Poradenstvo v PN poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky