INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Novodobí otroci za dve eurá

Novodobí otroci za dve eurá

Osemnásťročnej Betke sľúbil sprostredkovateľ dobre platenú prácu pomocníčky v domácnosti v Taliansku. Pred odchodom podpísala Betka pracovnú zmluvu v kancelárii náborovej agentúry, ale nedovolili jej preštudovať si jej obsah. Skončila v Rakúsku. Jej úlohy zahŕňali starostlivosť o deti, varenie, pranie, žehlenie a upratovanie. Mala zakázané komunikovať so svojou rodinou.

Jej pracovná doba bola od 4.00 do 2.00 h nasledujúceho dňa, takže nemala žiadny čas na odpočinok. Betka sa po mesiaci týrania a znášania neľudských podmienok rozhodla utiecť. Vyskočila z druhého poschodia, pričom si zlomila rebrá a poranila nohy. Tento incident videl okoloidúci chodec, ktorý ju odviedol do nemocnice. Hneď nato bola o tomto prípade upovedomená polícia.“ Toto je len z množstva príbehov novodobého otroctva.

Občianske združenie Brániť sa oplatí Slovensko (BSOS) rieši problematiku prevencie zameranú na boj proti novodobému otroctvu. Počas svojej trojročnej činnosti identifikovali 3 najzraniteľnejšie cieľové skupiny. Združenie postupne začalo realizovať preventívne programy v dvoch z nich pre stredoškolákov a mladých dospelých z detských domovov. Aktuálne združenie začína riešiť problematiku aj v tretej cieľovej skupine, a to v skupine Rómov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. Keďže problematika marginalizovaných rómskych komunít bola združeniu neznáma, začalo sociálnym výskumom, ktorý mal zmapovať formy novodobého otroctva, nežiaduce javy a odhaliť možnosti prevencie a formy osvety.

Vraví sa, že zúfalí ľudia, robia zúfalé veci. A ak dlhodobo nezamestnanému otcovi rodiny  „známy“ ponúkne vynikajúcu príležitosť, ako si dobre zarobiť – a konečne priniesť domov nejaké peniaze – pochybnosti hodí za hlavu. Svojich budúcich otrokárov bude podľa informácií Ministerstva vnútra SR stáť sotva 2eurá, pretože si v návale radosti  dokonca požičia aj peniaze na zaplatenie cesty a ubytovania v bájnej cudzine.

Také správanie možno pochopiť, aj snaha postarať sa o rodinu, zabezpečiť ju, je sympatická. A nie je vôbec zriedkavé, že takíto ľudia naivne uveria akejkoľvek lákavej ponuke, ako potvrdil pokus Odboru prevencie kriminality MV SR. Vytvorili webovú stránku s pochybnou pracovnou ponukou za premrštenú odmenu. Za necelé štyri dni prejavilo záujem vyše 2 000 ľudí, ochotných zaplatiť si aj cestovné náklady.

Sú však aj iné príbehy – o tom, že rodičia boli schopní predať dcéru Albáncovi, aby mu poskytovala sexuálne služby, slúžila v domácnosti a vydajom mu sprostredkovala občianstvo v EÚ. Známi dohodili kamarátov na nútené práce, pričom im zaplatili cestu, ubytovanie a ďalšie náklady formou pôžičky. Tí potom museli niekoľko rokov nútene pracovať, aby sa z otroctva a dlhov vykúpili. Rodina zo zahraničia vymyslela plán, ako zarobiť na dcére blízkej slovenskej rodiny. Vyviezli ju do zahraničia a potom musela nútene poskytovať sexuálne služby, pričom sa o zisk delili obe rodiny, aj slovenská, aj zahraničná. Alebo o tom, ako rodičia svoje malé deti požičiavajú na žobranie. Také príbehy sa dajú pochopiť už ťažšie. Akí rodičia pripravia svojim deťom taký osud?

Podľa výskumu Občianskeho združenia BSOS nie je príčinou vzniku takýchto nepochopiteľných príbehov chudoba, akoby sa možno ponúkalo. Chudobní ľudia nepredávajú svoje deti a známych do otroctva, jedine, že by boli podvedení. Pretože chudobní ľudia rozmýšľajú, ako môžu svojimi silami, možnosťami zmeniť svoj stav a snažia sa, aby ich deti mali lepšiu budúcnosť. Tak, ako v prvých dvoch prípadoch.

Ozajstná príčina takéhoto nepochopiteľného správania je podľa výskumu strata perspektívy. A pomôcť takýmto ľuďom je aj mimoriadne ťažké. Ľudia bez perspektívy zmeny vlastného života strácajú zábrany a dostávajú sa na okraj spoločnosti. Žijú tu a teraz, riešia problémy dňa, neriešia budúcnosť ani riziká, ani príležitosti. Tradičné osvetové a prevenčné programy, zamerané na boj proti novodobému otroctvu, kriminalite alebo nežiaducim javom sú pre ľudí na okraji spoločnosti málo efektívne, bez ohľadu na to, či ide o ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, ľudí bez domova, ľudí so zdravotným postihnutím, závislých na externe podávaných látkach, alebo seniorov bez sociálneho kontaktu

Často ide ľudí bez vlastného bývania, ktorým v živote chýbali vzory – či už v rodičoch alebo učiteľoch. Nemali a nemajú žiadne záľuby – nudia sa. Majú pocit, že ich spoločnosť odmieta, cítia sa nepotrební, neužitoční, menejcenní.

Tento stav je podľa OZ BSOS možné zmeniť. Ale je k tomu potrebných viacero faktorov. Je to vytváranie sociálnych podnikov a tvorba pracovných príležitostí ako ďalší stupeň pre tých, ktorí sa osvedčili počas aktivačných prác. Tlak na vzdelávanie  – lebo iba tí rodičia, ktorí pocítili tento tlak ešte v detstve, ho dokážu preniesť na deti. Dokonca OZ zaznamenalo aj prípad, kedy rodičia nenaučili svoje deti po rómsky, aby museli ísť preč z osady, medzi „gadžov“. Potrebné sú férové aj keď tvrdé pravidlá a aj utváranie vzťahu k rodine, bývaniu, bydlisku, obci a  k terénnym pracovníkom. A v neposlednom rade prijatie majoritou.

Podľa výskumu OZ BSOS je teda strata alebo získanie životnej perspektívy kľúčovým faktorom, ktorý predurčuje možnosti osvety, prevencie kriminality, ale aj možnosti riešenia iných nežiaducich javov.

V Európe sa každý rok stane otrokom cca 10-tisíc ľudí. Celosvetovo je to až 19 miliónov. Na Slovensku asi 50 ľudí, o ktorých úrady vedia a pomohli im. Obete najčastejšie pochádzajú z vylúčených komunít.

Výskum OZ BSOS pokračuje i v tomto roku, pričom jeho cieľom je ukázať, ako riešiť prevenciu kriminality a znižovať podiel potenciálnych obetí v marginalizovaných rómskych komunitách.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky