INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pani učiteľkám z lásky

Pani učiteľkám z lásky

V škôlke, kam chodí syn Matúš, som v plnej triede detí v tichosti sledovala a obdivovala učiteľky,  ako dokážu počúvať každým uchom zvlášť, ako dokážu vidieť každým okom zvlášť (a mať ešte ďalšie dve na chrbte), ako každá ruka smeruje inam, aké sú popritom láskavé a zároveň rázne a prísne, ako to s tými našimi deťmi vedia a ako to my niekedy s nimi nevieme. Ako zázračne dokážu, aby dieťa zjedlo aj mrkvu v polievke a brokolicu ako prílohu, aby kreslilo aj keď to nemusí, aby sa pokúsilo naučiť plávať a korčuľovať, aj keď si neverí.

Bola som dojatá, keď som vošla do škôlky v čase Vianočných alebo Veľkonočných sviatkov, deti boli oblečené v krojoch a mali nacvičené ľudové zvyky podľa ročných období. Bola som dojatá, ako sa  pani učiteľky snažia pestovať a udržiavať v nich, to o čom len počuli, čítali im a väčšinou na sídlisku v Petržalke zažiť ani nemohli ako dokážu dostať do  symbiózy ten ich dráčikovy svet Anny, Elzy, Transformerov s tým ľudovým, tradičným. Ako neprestávajú vytrvalo hľadať dobré, krásne, výnimočné a nádherné veci v našich deťoch.

Želám si, aby čo najviac deti zažilo „takúto“ škôlku a za nás rodičov by som sa chcela poďakovať celému personálu v MŠ na Gessayovej ulici, pani riaditeľke Dáške Jakubčinovej, všetkým pani učiteľkám Ľubke, Danke, Jarke, Martinke, Olinke, Evičke, Ivonke, pani upratovačkám Žofke, Betke, Zlatke a pani kuchárkam, za ich obetavú prácu, za to nadšenie, za to, že tie naše deti sprevádzajú až k prahu školy, za to, že ich učia, vychovávajú a ľúbia napriek všetkému ako vlastné.

Viera Pavle

Školské ovocie na Lachovej

Moja dcéra je v materskej škole na Lachovej veľmi spokojná, každý deň donesie niečo nové, či už je to pesnička, rečňovanka, básnička alebo výkres. Predškolská edukácia je vynikajúco zvládnutá, oceňujem a veľmi pekne ďakujem pani riaditeľke, pani zástupkyni a celému pedagogickému aj nepedagogickému kolektívu za ich úsilie a veľkú trpezlivosť.

Keby ale bolo prázdne bruško, to by detičky boli určite veľmi nespokojné. Preto veľmi pekne ďakujem aj celému kolektívu v školskej jedálni, majú veľmi šikovné ruky, od skorého rána všetkým pripravujú všelijaké dobroty, jedálny lístok je pestrý a šťavnatý. Materská škola má mliečny certifikát a podieľa sa aj na Projekte „Školské ovocie“. Oceňujem tento projekt, pracujem v rezorte, ktorý ho zastrešuje a som presvedčená, že zdravá výživa úzko súvisí so  zaradením ovocia do jedálneho lístka, osobitne pre deti v predškolskom veku. Prajem všetkým mamám taký dobrý pocit ako mám ja a ešte raz ďakujem celému kolektívu.

Veronika Kučáková

Ďakujeme pani riaditeľka

Najmä ako mama, ale aj ako predsedníčka rady školy sa chcem poďakovať za prácu riaditeľky MŠ Gessayova 2. Pod jej vedením naše deti prežili rušný a tvorivý rok, plný zaujímavých, pútavých a originálnych aktivít. Pod jej vedením sa celý pedagogický kolektív usiluje o to, aby po ukončení predprimárnej dochádzky odchádzali všetky deti pripravené na ďalšie vzdelávanie a aby z nich vyrástli čestní, slušní a šťastní ľudia.

Za tento školský rok dokázali veľa, z našich malých deti vyrástli šikovní predškoláci, ktorí už vedia rozlíšiť tie pravé a ozajstné hodnoty. Deti, ktoré vedia, že nie je dôležité veľa mať, ale dôležitejšie je sa v škôlke dobre cítiť, mať dobré učiteľky a kamarátov. To je predovšetkým zásluha pani riaditeľky Jany Kozákovej, v ktorej pozadí je bezhraničná láska k deťom a jej vysoká profesionálna úroveň.

Andrea Tury

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky