INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Otvorené dvere Impulzu

Otvorené dvere Impulzu

Vyrobiť si voňavú sviečku nie je úplne jednoduché, klienti Impulzu to však zvládajú rovnako šikovne ako výrobu ozdobných odznakov, dekorovaných tašiek či keramických ozdôb. Prezrieť si priestory Pracovno-socializačného centra Impulz a vyskúšať si niektoré z aktivít jeho klientov mohli návštevníci počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal na Turnianskej 10. Viac informácií o  celom podujatí nám poskytla Jana Mareková, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke a Pracovno-socializačného centra Impulz:

Výroba ozdobných odznakov 

Pre našich klientov sa snažíme vytvárať podporujúci, útulný a podnetný priestor pre  zážitkové učenie, rozvoj tvorivosti a pracovné uplatnenie. Samozrejmou súčasťou tohto  zámeru je aj snaha o premostenie sveta ľudí s mentálnym postihnutím so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou, a to rôznymi spôsobmi prezentácie činnosti organizácie ako takej a prezentáciou individuálnych schopností a zručností klientov. Pravidelne sa zúčastňujeme na Radničkiných trhoch,  klienti získavajú ocenenia na Výtvarných  salónoch organizovaných Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, úspešne sa zúčastňujú na plaveckých pretekoch organizovaných BSK a športových hier DSS Karola Matulaya.

Organizujeme aj vlastné predajné výstavy a kultúrne podujatia Urobme radosť sebe a iným, do ktorých zapájame aj ďalšie organizácie, školy a firmy, čím sa snažíme o rozširovanie pracovných kontaktov a zároveň o nadväzovanie nových neformálnych vzťahov. Najobľúbenejšou aktivitou sú nepochybne workshopy na výrobu sviečok, ktoré organizujeme v priebehu celého roka pre školy, firmy a rôzne organizácie. Workshopy sú hlavným programom aj Dňa otvorených dverí v Impulze. Tento rok sa na ňom zúčastnilo cca 300 účastníkov, väčšinou to boli žiaci zo škôl – ZŠ Turnianska (aj dramatický krúžok), ŠZŠ Žehrianska a praktická škola na Švabinského, klienti z občianskych združení Prima, Žijeme len TAK, Dom svitania, Kampino, Gaudeamus. Navštívili nás aj pracovníci z Kultúrneho zariadenia v Petržalke a redaktorky z novín To sme my a Petržalských novín.

Čo ste pre hostí pripravili?

Aj vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB sme pripravili pre našich návštevníkov workshopy na výrobu sviečok, odznakov, dekorovaných papierových tašiek a kvetov z krepového papiera. Záujemci si mohli tiež vyzdobiť vlastný svietnik alebo keramický hrnček , namaľovať rybu do „impulzáckeho textilného akvária“ a dať si urobiť na ruku alebo tvár maľované tetovanie od vojačiek z leteckého dopravného krídla v Kuchyni, ktoré spestrujú náš program v tento deň už štyri roky.

Akým aktivitám sa venujú klienti v PSC Impulz?

Impulz prevádzkuje rehabilitačné   stredisko a chránenú dielňu na výrobu darčekových predmetov a dekoratívnych sviečok, v ktorej  zamestnáva päť ľudí s mentálnym postihnutím. V rehabilitačnom stredisku robíme výcvik komunikačných, sociálnych, ale aj záujmových zručností  klientov. Učia sa nakupovať, variť, hospodáriť s peniazmi,  prať a žehliť. Na zdravovede získavajú dôležité informácie o svojom tele, učíme ich starať sa o svoje zdravie a tak predchádzať chorobám. V rámci pracovnej terapie sa môžu venovať tkaniu, šitiu, vyšívaniu  a háčkovaniu a rozvoj ich tvorivosti podporujeme aj prostredníctvom arteterapie, experimentovaním s rôznymi výtvarnými technikami a modelovaním v novootvorenej keramickej  dielni. Našim klientom poskytujeme  šance  na prezentáciu ich zručností, a tak sa snažíme o prehlbovanie kontaktov s verejnosťou.

Výrobky klientov PSC Impulz

Koľko klientov máte v súčasnosti?

Impulz má ministerstvom zdravotníctva odsúhlasenú kapacitu 16 klientov . V súčasnosti poskytujeme sociálne služby 14 dospelým ľuďom so stredným a ťažším stupňom mentálneho postihnutia.

Majú ľudia s mentálnym postihnutím v Petržalke dostatok možností realizovať sa a rozvíjať svoje zručnosti?

V Petržalke sa nachádza niekoľko pobytových zariadení pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vhodným spôsobom ich  integrácie do komunity, ktorí nemajú záujem o poberanie sociálnych služieb v denných stacionároch alebo v pobytových zariadeniach, sú však aj centrá voľného času, ktoré nemusia klienti navštevovať pravidelne.  Prostredníctvom záujmových a vzdelávacích aktivít sú však pre nich podporou a priestorom k nadväzovaniu obojstranne prospešných kontaktov a k upevňovaniu a získavaniu nových zručností nevyhnutných k ich samostatnejšiemu životu. Účinným prostriedkom pomoci pre mladé rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím sú aj centrá včasnej intervencie a diagnostiky.

Aj žiaci ZŠ Turnianska si vyskúšali výrobu sviečok

Čo chystáte do budúcna?

Vzhľadom na to, že sa nám podarilo začiatkom tohto roka rozšíriť tvorivé aktivity rehabilitačného strediska o keramickú dielňu, kde naši klienti s radosťou modelujú rôzne úžitkové aj dekoratívne predmety, chceli by sme ju v budúcnosti rozšíriť aj o keramický kruh. Uvažujeme aj nad založením počítačovej miestnosti s interaktívnou tabuľou, kde by mohli aj klienti s ťažším mentálnym postihnutím prostredníctvom intuitívnych hier získavať zaujímavé informácie a rozvíjať svoju kreativitu. Ostatní klienti budú mať príležitosť precvičovať si už nadobudnuté zručnosti, dôležité na ich ceste k nezávislosti.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky