INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Labute a kvalita vody

Labute a kvalita vody

Na naše noviny sa obrátila Petržalčanka, ktorej sa zdá, že sú labute v Petržalke premnožené a obáva sa, že ich prítomnosť na jazere Veľký Draždiak má za následok zhoršovanie kvality vody a výskyt siníc. Obrátili sme sa preto na Jána Dobšoviča, ktorý sa ornitológii a ochrane prírody venuje od roku 1996. Vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a je vedúcim Bratislavskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Možno hovoriť o tom, že by boli labute v Petržalke premožené?

Z ekologického hľadiska nemožno niečo považovať za premnožené. Labute žijú Petržalke, lebo sa tu cítia bezpečne a majú tu dostatok potravy.

Ovplyvňuje ich prítomnosť kvalitu vody v jazere Veľký Draždiak?

Nie, samotná prítomnosť labutí vo vode, ale ich nadmerné prikrmovanie. Vodu môžu znečistiť  práve nestrávené zvyšky potravy. Preto je nevhodné labute prikrmovať v teplých mesiacoch.

Súvisí prítomnosť labutí s výskytom siníc v jazere?

Veľký Draždiak má pomerne rýchle prúdenie podzemnej vody a dlhodobo patri medzi najčistejšie vody v Bratislave. Prípadné premnoženie siníc je vždy spôsobené najmä suchým obdobím a vysokou teplotou, ktorá týmto organizmom vyhovuje.

Má teda prítomnosť labutí nejaký vplyv na život v jazere a Chorvátskom ramene? 

Labute sú pri svojom hniezdení pomerne agresívne, takže z okolia hniezda odháňajú prípadných konkurentov (kačice) či nepriateľov – ľudí a psov. To je jediný „problém“ labutí na Draždiaku. Na druhej strane ale vďaka ich prítomnosti môžu deti sledovať výchovu a rast mláďat z tesnej blízkosti, čo považujem za veľký prínos z hľadiska envirovýchovy.

Ako by sa návštevníci jazera mali správať k labutiam? Vo vode i mimo nej.

Čo sa týka kŕmenia, tak jednoznačne odporúčam skôr nejakú zeleninu, mrkvu, šalát a pod., chlieb len minimálne.  A ak, tak dostatočne suchý. Celkovo by sme mali  prikrmovať len v období zlých poveternostných podmienok – sneženie, vietor (v zime), mrznúci dážď a pod. Inak to nie je potrebné preháňať.  Labute sa živia rastlinami, mladými výhonkami, ktoré trhajú pri dne pomocou dlhých krkov. Mláďatá zbierajú rastlinnú potravu z hladiny, rodičia sú s nimi a vytrhávajú rastliny z dna. Čo je ale dôležitejšie ako hádzať im chlieb a pečivo, je pristupovať k nim s láskou, porozumením a úctou.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky