INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako lacno občan k participácii prišiel 

Ako lacno občan k participácii prišiel 

 O škandálnom oznámení termínu ukončenia výstavby II. etapy električkovej trate v Petržalke a pokusov pána primátora obhajovať neobhájiteľné môžeme mudrovať koľko chceme, na výsledku to vôbec nič nezmení. V tomto meste sme zažili už onakvejšie veci. Našou povinnosťou je však neustále pripomínať pretrvávajúcu biedu, ktorá vládne v Primaciálnom paláci, a ktorej dôsledkom je súčasný vzhľad mesta, ale aj mestských častí.

Z magistrátu neustále dôrazne zaznieva, že dokončenie II. etapy výstavby električkovej trate je „prioritný“ projekt, akoby týmto prívlastkom získal punc výnimočnosti. Zaujímalo by ma, akou nadzvukovou rýchlosťou sa potom realizujú bežné projekty, ktoré nemajú túto nálepku. Ak mesto vyhlási niečo o priorite, čo ale vzápätí poprie neuveriteľne hanebným termínom a ani sa pritom nezačervená, natíska sa otázka, či magistrát netrpí zvláštnou chorobou, pretože nejde o tento jediný prípad. Tento neduh má názov absencia vízie. Už roky je možné sledovať v hlavnom meste symptómy tejto choroby – namiesto životodarného pohybu vpred si naordinovalo kľud na lôžku.

Metropola krajiny nemôže predsa fungovať zo dňa na deň ako obec so stovkami obyvateľov, ktorej život spočíva hlavne v údržbe komunikácií, riešení odpadu a podobne. Hlavné mesto musí mať neustále veľké ciele – vidíme to na metropolách okolo nás, lenže načo by mu boli, keď nedokáže dosiahnuť ani tie menšie, ktoré navyše meškajú už desiatky rokov? Stačí vymenovať len tie najdôležitejšie: hlavná železničná stanica; autobusová stanica; areál na Železnej studienke; podchody; športovo-oddychový areál v Čunove; náhrada PKO; LIDO; viacúčelová hala atď. Zoznam by bol ešte väčší, keby sa spomenuli aj stavby, ktoré asi zo zúfalstva z nemohúcnosti magistrátu začal operatívne riešiť súkromný sektor. V tejto súvislosti sa chcem vyjadriť k najnovšej akcii „dotazník – zapojte sa do tvorby urbanistickej štúdie“.

Mesto po všetkých minulých pokusoch presadiť na území okolo Chorvátskeho ramena svoje vlastné ciele, ktoré boli prakticky vždy v rozpore s záujmami obyvateľov Petržalky, zrazu prichádza so zelenou ratolesťou. Skutočne som dojatý pozornosťou radnice, ktorú venuje tomu, aby si predovšetkým obyvatelia Petržalky „akože povedali“, ako by mal vyzerať priestor okolo Chorvátskeho ramena. Ale je to skutočne tak? Tak sa pozrime, čo sa nám ponúka na stránke http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/platne-plany, pretože prv, než začneme vypĺňať dotazník, potrebujeme detailné informácie o danom území. Ten obrázok, ktorý sa nám ponúka, je však absolútne nepoužiteľný, skutočne nerozumiem, prečo si hlavná architekta zvolila práve tento formát. Mapka je neprehľadná, ťažko sa v nej orientuje a výber použitých farieb na odlíšenie jednotlivých území je úplná katastrofa.

Ak sa už pustila do tejto hurá akcie, mala venovať väčšiu pozornosť grafickej stránke projektu, pretože samotný dotazník (prieskum verejnej mienky) bohužiaľ nič nevyrieši. Pod participáciou si totiž predstavujem reakcie občana na vzhľad a funkčné využitie konkrétnych plôch – napríklad urbanistické riešenie Námestia republiky a Námestia Jána Pavla II, ako aj priestor v okolí existujúcich zastávok Farského a Jungmannova. Ale veď my stále nič nevieme o tom, ako tá trasa električky presne pôjde, kde presne budú umiestnené zastávky a ako bude vyzerať ich obslužnosť v priečnom smere autobusmi MHD.

Hlavne, že v dotazníku zaškrtneme položky týkajúce sa preferencie zelene, športovísk alebo cyklochodníkov, ale pritom nie je vôbec jasné, akých území sa budú konkrétne týkať. Dotazník som vyplnil, ale pachuť pocitu nepripravenosti tejto akcie zostala. Optimista by túto krátku rozpravu uzavrel slovom „uvidíme“, my skeptici radšej pozorujeme a čakáme, kým spadnú šupiny z očí magistrátu. Dovtedy nemá žiadny zmysel sa električkou zaoberať.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky