INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Základné školy

Vybuchne v Petržalke sopka?

Vybuchne v Petržalke sopka?

Tak aj na túto otázku by vám vedeli odpovedať žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov zo ZŠ Prokofievova a Nobelovo námestie, kde sa 5. februára uskutočnila ďalšia zo série prednášok realizovaných v rámci projektu Petržalská superškola. O našich aj svetových sopkách prišiel prednášať vulkanológ RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., bývalý riaditeľ Geologického ústavu SAV. Na úvod žiakov Dr.… Celý článok

Školské bazény využívajú iba deti a mládež

Školské bazény využívajú iba deti a mládež

Okrem Veľkého Draždiaka – aj to len v lete – nemajú Petržalčania veľa možností na plávanie. Veľa sa diskutovalo o bazénoch v areáloch základných škôl, ktoré síce nie sú prístupné verejnosti, svojmu účelu však napriek tomu slúžia. Okrem ich využitia počas hodín telesnej výchovy pre žiakov petržalských základných i materských škôl sa tam konajú aj popoludňajšie krúžky športového a… Celý článok

Prípravný ročník na Žehrianskej

Prípravný ročník na Žehrianskej

Ak dieťa dovŕši k 31. 8. šesť rokov, no nie je ešte zrelé na nástup do školy, rodičia môžu požiadať o odklad školskej dochádzky. Dieťa môže ostať v materskej škole, prípadne nastúpiť do nultého alebo prípravného ročníka. Nultý ročník je pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom… Celý článok

Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Po kladných ohlasoch v predchádzajúcich piatich ročníkoch pristúpila petržalská samospráva k vyhláseniu VI. ročníka projektu – Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Cieľom celopetržalského projektu je nájsť učiteľa, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala poslaním, do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložil nové, netradičné formy práce a dokázal pomôcť aj v najťažších životných situáciách. Návrhy na ocenenie Učiteľ, na ktorého… Celý článok

Vybavenie odkladu neodkladajte

Ak existujú pochybnosti, či je dieťa zrelé natiahnuť si na plecia školskú aktovku, zvyčajne sa odporučí návšteva Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, pozn. red.). V Petržalke ho nájdeme na Hrobákovej ulici 3. Otom ako to prebieha, porozprávala PaedDr Mária Koščová: „Rodiča a dieťa v úvode stretnutia privítame a upokojíme prípadné obavy. Rodičov požiadame o vyplnenie krátkeho… Celý článok

Školy privítali budúcich prvákov

Školy privítali budúcich prvákov

Rodičia čoraz častejšie vyberajú základnú školu podľa kvality, výsledkov v monitoringoch či záujmových aktivít. Do jedenástich petržalských škôl sa v tomto roku zapísalo 718 detí. „Na  základe prognóz a počtu prihlásených žiakov v budúcom školskom roku Petržalka plánuje otvoriť 31 prváckych tried, čo je o tri triedy viac ako vlani,“ uviedla hovorkyňa miestneho úradu Mária Grebeňová-Laczová. V laviciach budú mať početnejšie… Celý článok

Hudobno-tanečná karnevalová promenáda

Hudobno-tanečná karnevalová promenáda

Známa ľudová pieseň Fašiangy, Turíce charakterizuje zimné predveľkonočné obdobie spestrené zábavami a radovánkami. V nápaditom programe školského podujatia Karnevalu pre žiakov ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Bratislave, mestskej časti Petržalke, tesne pred Popolcovou stredou 11. februára 2013 dostali možnosť prezentovať tvorivé schopnosti a nápady v defilé karnevalových masiek žiaci všetkých odborov školy. Prepojenie hudobného, literárno-dramatického, audiovizuálneho,… Celý článok

Čítanie s počítačom

Čítanie s počítačom

Mal som jeden sen. A splnil sa. Začiatkom tohto školského roku vznikla vyučovacia hodina Multimediálne čítanie. Zaradená je v prvom ročníku na Základnej škole Černyševského 8, Petržalka. Náplňou hodiny je naučiť a precvičovať hlasné čítanie a čítanie s porozumením. „No a čo,“ poviete si. „Čítanie ako čítanie.“ Jeden rozdiel tu je. Na Multimediálnom čítaní pomáhajú deťom, okrem… Celý článok

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Petržalka aj v tomto roku bude organizovať slávnostný aktív pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Na podujatí si prevezmú ocenenia pedagogickí zamestnanci, ktorí sa počas svojej dlhoročnej kvalitnej pedagogickej práce stali príkladom pre kolegov a žiakov, predstavovali vždy mimoriadnu oporu a človeka ochotného pomôcť svojou radou, názorom, postojom. Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky