INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Základné školy

Školské obvody základných škôl

Školské obvody základných škôl

Do školských obvodov 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti patria ulice s nasledujúcimi názvami a číslami: Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61 Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska; Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8… Celý článok

Ocenenie učiteľov

Ocenenie učiteľov

Starosta Petržalky Vladimír Bajan považuje platy učiteľov za neadekvátne náročnosti povolania a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Prácu siedmich učiteľov, ktorých na základe prísnych kritérií… Celý článok

Ako postupovať pri zápise do ZŠ

Ako postupovať pri zápise do ZŠ

– Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola). – Školské obvody sú určené VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. – Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 2014 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. –… Celý článok

Netradičná tradícia

Netradičná tradícia

Na Mikuláša sa neučí, neskúša sa, chodí Mikuláš, anjel a čert a v triedach sa rozdávajú sladkosti tým, ktorí ho potešia pesničkou, básničkou. V našej Základnej škole na Pankúchovej ulici máme ešte inú mikulášsku tradíciu. Kto si chcel zmerať sily v plávaní a prípadne vyhrať čokoládového Mikuláša, mohol sa prihlásiť na Mikulášske plavecké preteky. Je to súťaž pre… Celý článok

Dudova je super!

Dudova je super!

Na základe minuloročných skúseností a pozitívnych ohlasov pripravila ZŠ Dudova Deň otvorených dverí. Je 19. októbra, sobota dopoludnia, do školy prichádzajú prví nedočkaví návštevníci. A veru sa majú na čo tešiť. Čakajú na nich zaujímavé činnosti. Pre malých vedátorov je pripravené pozorovanie živočíšnych buniek pod mikroskopom, aktivity na interaktívnej tabuli a neodmysliteľné práce na počítačoch, pokusy v chemickom… Celý článok

Aká je kvalita potravín?

Aká je kvalita potravín?

Aká je kvalita slovenských potravín, systém jej kontroly dnes a v minulosti, či ako sa vyrába biovíno – to je len niekoľko z tém, ktoré zaujímali študentov Gymnázia na Pankúchovej ulici v Petržalke. V jeden novembrový deň zorganizoval školský Euroklub prezentáciu na tému Kvalita života v Európskej únií. Zapojil sa tak do projektu Euroscola, ktorého cieľom je diskusia o Európskej… Celý článok

Policajtky s deťmi

Policajtky s deťmi

S preventívnym projektmi Správaj sa normálne sa aj tento školský rok stretne šesť petržalských základných škôl. S petržalskými policajtkami sa bude pravidelne stretávať 243 piatakov, aby sa podrobnejšie zoznámili nielen s prácou a úlohami polície, ale najmä s pravidlami v cestnej premávke predovšetkým z pohľadu chodcov a cyklistov. Bokom nezostanú ani témy zaoberajúce sa škodlivými látkami, ako sú drogy, fajčenie… Celý článok

Trojstretnutie najmladších žiakov

Trojstretnutie najmladších žiakov

Aj tento rok sa na plavárni v Základnej škole Pankúchova konali plavecké preteky nazvané Trojstretnutie najmladších žiakov za účasti plavcov plaveckého klubu ORCA Bratislava, Komety Brno a Dunaujvarosu. Plavecké podujatie bolo rozdelené do dvoch dní. Pretože sa v 9. ročníku zúčastnil rekordný počet 174 plavcov, prvý súťažný deň trval až do pol ôsmej večer. Po skončení prvej časti preteku… Celý článok

Živý projekt

Živý projekt

Živým projektom Wie schmeckt die Welt sme na hodine nemeckého jazyka vymedzili prostredníctvom ovládania úrovne cudzieho jazyka žiaka rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy bolo: porozumieť (počúvať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitnými aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.… Celý článok

Prestížne ocenenia na Bzovícku a Turniansku

Prestížne ocenenia na Bzovícku a Turniansku

V tomto roku sa nositeľmi titulov Najlepšia materská škola a Najlepšia základná škola na Slovensku, udeľované každoročne Slovenským olympijským výborom, stali dve petržalské školy. Titul Najaktívnejší organizátor získal tiež Petržalčan. Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčším celoročným projektom Slovenského olympijského výboru. Pod záštitou prezidenta SR sa konajú každoročne už od roku 2008. Cieľom… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky