INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Materské školy

Škôlky počas prázdnin

Škôlky počas prázdnin

Počas letných prázdnin budú mať trojtýždňové „hygienické“ voľno aj petržalské materské Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých budov, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne aj hračky pre deti. Pracujúci rodičia petržalských škôlkárov však nemusia mať obavy, kam dajú svoje deti, lebo sú zabezpečené náhradné materské školy nasledovne: v júli (1. až 31. 7.) budú v prevádzke MŠ Bohrova… Celý článok

Zelená trieda

Zelená trieda

Dlhé roky nás, zamestnancov materskej školy, trápil nevyužitý priestor takpovediac priamo v strede budovy – átrium. A tak, keď prišla výzva Nadácie Volkswagen zapojiť sa do ich grantového programu „Zelené vzdelávanie“, chopili sme sa príležitosti a spolu s rodičmi, zamestnancami Volkswagenu a  Janou Hrehorovou, členkou našej Rady školy sme napísali projekt s názvom „Zelená trieda“. Veľké naše nadšenie a radosť nastala… Celý článok

Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani

Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani

V súčasnosti navštevuje 23 petržalských materských škôl  2 558 detí, ďalších 1 501 žiadostí školy zaznamenali pri jarných prihláškach na nasledujúci školský rok. Mestská časť bola schopná vyhovieť 825 žiadostiam, čo je o 111 detí viac ako v minulom roku. Petržalka investuje každoročne značné finančné prostriedky do rozširovania kapacít svojich materských škôl, v priemere 700 tisíc eur ročne. Hoci… Celý článok

Škôlky na jednotku

Škôlky na jednotku

Petržalský kontrolór Stanislav Fiala na ostatnom miestnom zastupiteľstve poslancom predložil správu o kontrole v dvoch materských školách. „S výsledkami kontroly môže byť každý spokojný. Rodičia, zriaďovateľ, riaditeľky aj poslanci. Príspevky rodičov boli správne vypočítané, nedoplatky  nezistené  (každý si miesto pre dieťa v škôlke váži a tak riadne platí), všetko v poriadku, tak ako má byť. V materských školách, kde som bol (MŠ Pifflova 10… Celý článok

Babičkine poklady

Babičkine poklady

V materskej škole na Lietavskej ulici sa v apríli  vstupná hala premenila na izbičku starej mamy. Učiteľky tu vyčarili pre deti i rodičov malú expozíciu z folklórnej tvorby našich starších generácií, najmä textilnej tvorby slovenských žien. Zo súkromných zbierok, ktoré zapožičala i pomohla nainštalovať pani učiteľka Aninka, ktorá v tejto materskej škole dlhoročne pôsobila, učiteľky vytvorili postavy v klasických tradičných odevoch zo… Celý článok

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Školský vzdelávací program  Materskej školy Strečnianska 2 „Slniečkový rok“ pri realizácii prierezovej témy LÚČIK ZDRAVIA predpokladá, že deti si osvoja základné poznatky a zručnosti ako si chrániť svoje zdravie i zdravie iných. Dlhoročná spolupráca materskej školy a Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20 efektívne napomáha k naplneniu tohto cieľa. V rámci praktického vyučovania v materskej škole si študenti Strednej zdravotníckej školy… Celý článok

Farebný svet na Lietavskej

Farebný svet na Lietavskej

Od roku 2010 sa Materská škola na Lietavskej ulici pravidelne stáva organizátorkou multikultúrnych projektov pre deti petržalských materských škôl a hostí. Tohtoročný 4. máj sa znovu stala materská škola miestom tvorivosti, farieb, fantázie a prezentácie rozličných kultúr. Učiteľky premenili priestory materskej školy na všetky kontinenty sveta, o ktorých si pripravili prezentácie a spestrili ich kulisami charakterizujúcimi krajiny. Cieľom celej akcie… Celý článok

Prijímanie detí do materských škôl bude v apríli

Prijímanie detí do materských škôl bude v apríli

K 15. septembru 2015 naplnilo 112 tried petržalských materských škôl 2558 detí. Z tohto počtu je viac ako 900 detí, ktoré by si v školskom roku 2016/2017 už mali plniť povinnú školskú dochádzku na základných školách. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017 sa v Petržalke uskutoční od 11. do 22. apríla. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti spravidla prijímajú… Celý článok

Mamy mamám

Mamy mamám

Výzva pre rodičov, ktorých deti neboli prijaté do štátnej materskej školy a hľadajú celodennú starostlivosť o svoje dieťa.Na základe spolupráce Miestneho úradu Bratislava Petržalka a Neziskovej organizácie UniCare Vám prinášame informácie o novom projekte Mamy mamám, ktorý vytvára aktívne opatrenia ako zosúladiť rodinu, prácu a osobný rozvoj. V prípade, že hľadáte celodennú starostlivosť o Vaše dieťa za dostupné ceny,… Celý článok

Ďalšie miesta pre škôlkarov

Ďalšie miesta pre škôlkarov

Ako samospráva avizovala ešte v máji minulého roku, uchádzala sa o dotáciu v rámci projektu “Naša škôlka, náš kraj”. Dotáciu vo výške 5 500 eur poskytol Bratislavský samosprávny kraj a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia voľných nebytových priestorov v Základnej škole na Gessayovej 2. Prebudovaním vzniknú dve triedy pre 40 detí. Prevádzka sa začne od 1. apríla  po zaradení materskej školy do… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky