INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Medzi petržalskými „deckami“ sú už dvadsať rokov

Medzi petržalskými „deckami“ sú už dvadsať rokov

Niekedy si zahrajú človeče či futbal. Inokedy pomáhajú s domácimi úlohami, no sú aj súčasťou prežívania prvých lások a rozhodnutí o výbere školy. Kedysi dobrovoľníci, dnes profesionálni pracovníci, ktorí svoj čas venujú deťom a mladým na našom sídlisku. KASPIAN je súčasťou Petržalky už dvadsať rokov.

Ich práca je možno čiastočne zjednodušovaná. Veď sa len ,,bavia s deckami”. Za prácou s deťmi a mladými vo forme nízkoprahových aktivít, tzn. ľahko dostupných pre všetkých, je veľké množstvo odbornej práce, energie a neustáleho rozvíjania sa. Svoje o tom vedia aj v petržalskom KASPIAN-e. Tento rok oslavuje toto nízkoprahové centrum pre deti svoje dvadsiate narodeniny.

„Nízkoprahové programy vznikli ako reakcia na zmeny vo svete mladých ľudí. Menilo sa prostredie, ale aj záujmy detí. Petržalka bola prvým miestom na Slovensku, kde takýto program vznikol. Vo všeobecnosti naše sídliská vytvárajú veľa priestoru na to, aby sa deti naučili čo to do života, dobré aj zlé,“ hovorí Zuzana Milatová odborná garantka KASPIAN-u.

Podstatu nízkoprahových aktivít a programov vníma hlavne v podpore mladých ľudí.  A to je možné vďaka tomu, že ich pracovníci sú istou súčasťou partií detí a mladých ľudí. Prijímajú ich a vytvárajú pre nich podnetný a bezpečný priestor, napríklad vo svojich kluboch. Je to cesta, ako robiť prevenciu nežiaduceho správania a zapájať tú najmladšiu generáciu do života komunity.

KASPIAN začal ako aktivita dobrovoľníkov z cirkevného zboru v roku 1997. Dnes je z nej profesionálna organizácia, ktorá robí nielen klubovú, ale aj terénnu činnosť v miestnom skateparku.  Podľa „Kaspiáncov“ je dospievanie na sídlisku úžasným dobrodružstvom. Na druhej strane však nie je v nikoho silách ustrážiť deti a mladých od toho, aby sa tam nestretli napríklad s drogami, kriminalitou alebo vlastnými zlými rozhodnutiami. Dôležité je však to, aby pri tom všetkom mali niekoho, s kým sa môžu poradiť či dokonca situáciu vyriešiť.

„Dospievanie je nádherné, ale môže byť aj veľmi náročné obdobie. Naším cieľom je, aby ním deti preplávali nielen bez ujmy, ale boli schopní aj budovať zdravé vzťahy s rovesníkmi, partnermi a objavili svoje silné stránky a potenciál, ktorí budú ďalej vo svojom živote rozvíjať,“ hovorí Marína Bartoňová, štatutárna zástupkyňa KASPIAN-u.

Zároveň dodáva, že hoci KASPIAN začínal svoju činnosť doslova v divokých deväťdesiatych rokoch a Petržalka sa odvtedy výrazne zmenila, tak základné potreby detí a mladých nepodliehajú ani ekonomickým, ani spoločenským zmenám. Stále chcú cítiť, že niekam patria, mať pocit bezpečia a prijatia.

Voľnočasové a preventívne aktivity, ako aj rozvojové a sociálne služby ponúkajú v klube, aj priamo v uliciach prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Jej „srdcom“ je Skatepark na Markovej na ulici, určený jazdcom, ale aj tým, čo si chcú len posedieť či sa porozprávať.

Keď spomínajú na svoje skúsenosti, hovoria práve o situáciách, kedy sa vďaka činnosti pracovníkov KASPIAN-u decká rozhodli dokončiť si školu, hoci ich lákala iná cesta, alebo, ako sa snažia aktívne ich podporovať v rôznych činnostiach. Ponúkajú im možnosti zapojiť sa a zorganizovať napríklad športové či komunitné podujatie. „Decká sa učia samostatne plánovať, prezentovať, vybavovať na úradoch, zháňajú sponzorov a podobne,“ hovorí Marína. Takáto aktivita ich učí dôležitým životným zručnostiam, ako je efektívna komunikácia, riešenie konfliktov, ale aj tímovej práci. Pre deti je Petržalka jednoducho prirodzené prostredie, kde žijú, kde sa radujú aj trápia, kde majú svojich kamarátov. „A našou ambíciou je budovať v nich okrem pocitu zodpovednosti za seba aj zodpovednosti za miesto, kde žijú, a to je Petržalka. A tak dúfame, že naša činnosť má význam aj pre Petržalku ako celok,“ dopĺňa Marína.

Význam KASPIAN-u, resp. ľudí, ktorí za ním stoja, potvrdzuje aj ocenenie Zuzany Milatovej ako Osobnosť Petržalky v roku 2016. Marína tento fakt komentuje takto: “Som hrdá na to, že KASPIAN má silu získať si šikovných ľudí – pracovníkov, dobrovoľníkov, partnerov, ktorí sú pre neho zapálení, rýchle sa stotožnia s jeho víziou, poslaním a sú ochotní dať mu zo seba to najlepšie.“

 

„Kaspiáncov“ aktuálne nájdete na Furdekovej ulici, kam sa v podstate len nedávno presťahovali. Milí, otvorení a skutočne, ako ich charakterizovala Marína, pre vec zapálení ľudia z KASPIAN-u si na nové priestory rýchlo zvykli a cítiť to aj zo samotnej atmosféry v klube. Nik sa na nič a nikoho nehrá. Podstatné je len to, aby sa či v klube alebo priamo v teréne vytvárala tá správna priateľská atmosféra, s profesionálnym prístupom.

Nové priestory vníma Zuzana svojím spôsobom ako začiatok – začiatok spoznávania komunity. „So zmenou priestorov prišla aj zmena okolitej komunity. Do veľkej miery sme opäť v procese jej spoznávania, ale aj vlastného hľadania.“ 

KASPIAN je dnes v priestoroch polyfunkčného ihriska, ktoré je ideálnym miestom práve na spoznávanie tejto komunity. Tu sa totiž stretávajú rodičia s deťmi, starí rodičia s vnúčatami, tínedžeri s kamarátmi a podobne. „Denne tak môžeme s nimi komunikovať a oni to zatiaľ hodnotia veľmi pozitívne, že chátrajúci priestor opäť slúži deťom a mladým a niekedy sú prekvapení, že naša ponuka je bezplatná,“ hovorí Marína. Ich dvere sú tak otvorené pre každé dieťa.

 

Aktivity KASPIAN-u sú finančne podporované prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja či viacerých ministerstiev, nadácií a európskych grantov. Podporu KASPIAN nachádza však, samozrejme, aj u mestskej časti Petržalka a ďalších sponzorov.

 

Dvadsať rokov KASPIAN-u je prísľub, že veľa inšpiratívneho a pekného ešte príde. Pretože, slovami Zuzany: “Nízkoprahové programy, ktoré ponúkame, sú programy podporujúce deti na ich ceste k dospelosti. A tak vytvárajú lepšie podmienky pre život miestnych komunít.“           

 

O činnosti KASPIAN-u sa viac dozviete na ich webovej stránke www.kaspian.sk či facebooku.

Eva Vašková

foto: archív

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky