INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako sme sa spoznávali navzájom vo svete

Ako sme sa spoznávali navzájom vo svete

Letné prázdniny si poriadne užili aj deti z Kopčianskeho sídliska. Nabrali veľa síl a skúseností, aby oddýchnutí a posilnení sa mohli opäť vrátiť do školských lavíc a tiež k mnohokrát náročnému každodennému životu s jeho výzvami.

Leto sme začali hneď v deň vysvedčenia. Za celoročnú prácu v škole, ale aj u nás v Komunitnom centre, sme sa rozhodli odmeniť sa a začať prázdniny spolu na víkendovom pobyte v Hornej Súči.  Deti sa už celé mesiace chystali a nevedeli sa dočkať. Víkend bol krásny a plný zážitkov. Ubytovaní sme boli v budove škôlky, deťom sa páčilo, že namiesto klasických izieb s posteľami si mohli sami poukladať na zem matrace. Aj jedlo sme si mohli variť spoločne. Okrem toho sme si spravili opekačku a staršie deti pripravili pre tie menšie aj nočnú hru, chodili sme na výlety a veľa sa rozprávali o tom, čo sa deje doma a v škole.

Práve takéto výlety prispievajú najviac k vytvoreniu dôverných vzťahov medzi deťmi a pracovníkmi/čkami.  Na výlete sa zúčastnili okrem detí vo veku 10 – 14 rokov aj 4 starší mladí ľudia. Títo okrem zaslúženého oddychu mali na chate aj inú prácu. Dva týždne po tomto výlete sa totiž zúčastnili na medzinárodnej výmene mládeže na Sicílii, kde reprezentovali Slovensko. Na chate ešte mali kopec roboty s prípravou. Mali si pripraviť  workshop o ľudských právach, predstavenie na talentovú show, vymyslieť, akým národným jedlom ponúknu ostatných účastníkov výmeny, čo povedia o Bratislave a o sebe.

O dva týždne nato sme sa vybrali so štyrmi mladými ľuďmi na medzinárodnú výmenu mládeže s témou: „Všetci sme rozdielni, ale všetci sme si rovní“ na Sicílii. Cez deň sme sa učili o ľudských právach, hrali sa hry a chodili na výlety. Každá krajina predviedla aj workshop o ľudských právach. Workshop slovenskej skupiny pomocou tieňového divadla však všetci jednoznačne označili za najlepší workshop posledných rokov. Keď sme sa pozerali na naše obecenstvo, mnohí z nich dokonca mali slzy na tvárach. Tento úspech veľmi posilnil našu skupinu, mali ste vidieť tie ich sebavedomé pohľady! A potom bolo už gombičkou na druhý deň reprezentovať Slovensko aj prípravou tradičných jedál.

Na výmene sa zúčastnili aj mladí utečenci napríklad zo Sýrie. Takí, ktorí prežili to, čo my vidíme len v televízii. Jeden chlapec so svoju rodinou utiekol pred vojnou cez more, v jednej z tých lodí, ktorá sa prevrátila a odvtedy má panický strach z mora. A práve naše decká boli jednými z tých, ktorí ho podporili, aby vôbec vkročil opäť do mora.

Zmena na našej skupine bola viditeľná už po dvoch týždňoch. Skupina, ktorá sa na začiatku hanbila komunikovať s kýmkoľvek a nevedela, ako sa zapojiť do programu, po dvoch týždňoch úžasnej práce odchádzala s plačom. Pretože práve prijatie deťmi z rôznych kultúr a veľa objatí a lásky je presne to, čo v mladých ľuďoch dokáže vyvolať zmeny.

Budúci rok sa chystáme na stretnutie s našimi priateľmi v Portugalsku. Naša skupina sa už teraz hlási na doučovanie z angličtiny, pretože zistili, aký veľký význam má hovoriť cudzou rečou, a tiež vymýšľajú, čo všetko by sa dalo na Kopčanoch zmeniť tento rok. Možno štyria mladí ľudia sa vám nezdá veľké číslo… Zmena v ich samotných je však obrovským úspechom.

Za to, že sme mohli realizovať tieto výlety vďačíme našim donorom: Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Miestnemu úradu Petržalka, Jurajovi Š., Dobrej krajine a International Women’s Club of Bratislava.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky