INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ponúkajú pomoc v najťažšej chvíli

Ponúkajú pomoc v najťažšej chvíli

Zostať zrazu bez strechy nad hlavou je desivá predstava. Pre rodiča ešte znásobená zodpovednosťou za bezpečie svojich detí. Čo v takej situácii, keď ste bez prostriedkov aj rodiny, ktorá by dokázala pomôcť?  Odpoveďou na túto otázku je nové petržalské Centrum pre obnovu rodiny. Organizácia Úsmev ako dar riadi najväčšiu sieť centier s pobytovou službou pre ohrozené rodiny na Slovensku a centrum na Ševčenkovej ulici je určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou, alebo im takáto situácia hrozí. My sme sa rozprávali s jeho riaditeľkou, Emíliou Bezákovou:

Krízové centrum znamená, že ak vám zaklopú žiadatelia na dvere, viete ich hneď ubytovať?

Pokiaľ budeme mať miesto a z rozhovoru s nimi zistíme, že je to naozaj potrebné, tak určite áno. V prvom rade je náš útulok určený pre rodiny s malými deťmi, pretože tie sú najzraniteľnejšie. Potom nás zaujíma, ako dlho ich problém trvá, čo už urobili pre riešenie svojej situácie, čo bolo dôvodom jej vzniku, či im dokážeme pomôcť a či o to stoja. Kapacita nášho zariadenia je malá a nemôžeme si dovoliť ubytovať rodinu, ktorá to pojme ako najpohodlnejšie východisko a nebude mať ambíciu svoj stav ďalej riešiť.

Je teda čas pobytu u vás konkrétne obmedzený?

Podľa zákona je určený na krátky čas. Ale zo skúseností aj z iných zariadení vieme, že to často nestačí. Preto je horná hranica obmedzená na maximálne tri roky. Ak k nám napríklad príde žena, ktorá čaká dieťa, nebudeme ju predsa pol roka po pôrode stresovať tým, že musí odísť, hoci nemá kam. Ale na druhej strane, nechceme vyvolať pocit, že ak sa sem rodiny nasťahujú, majú na tri roky vystarané. Našou úlohou je nájsť zlatú strednú cestu – teda zabezpečiť im potrebné zázemie a pocit bezpečia, ale zároveň ich podporovať v snahe postaviť sa čím skôr na vlastné nohy. Na to budeme mať vypracovaný plán sociálnej práce a vďaka nemu budeme môcť hodnotiť , či má daná rodina reálny záujem svoju situáciu s našou pomocou riešiť. A ak nie, našou povinnosťou je smerovať úsilie na takú, ktorá záujem má.

Akú ďalšiu pomoc, okrem ubytovania, budete rodinám poskytovať?

Poskytujeme poradenstvo v rôznych oblastiach – pracujú u nás sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia, spolupracujeme s právnikmi, ktorí nám poskytujú svoje služby. Okrem toho intervenujeme v ich prospech, ak je to potrebné, na úradoch, u lekára, v školských zariadeniach. A v neposlednom rade ich učíme, ako takúto komunikáciu zvládnuť aj samostatne, aby v budúcnosti neboli odkázaní na našu pomoc. A ukazuje sa nám, že rozvíjanie týchto zručností  im skutočne dodáva sebavedomie a pomáha im postaviť sa na vlastné nohy.

Ako si vás nájdu tí, pre ktorých ja vaša pomoc určená?

Určite bude zriadená internetová stránka, kde bude možné vypísať žiadosť a podobne. Ale predpokladám, že ju budú využívať skôr na úradoch. Ľudia, ktorí sa ocitnú na ulici, sa o nás dozvedia napríklad aj z médií. Aj po prvej medializovanej informácii o zriadení tohto útulku sme mali niekoľko telefonátov. Väčšinou k nám prídu osobne sa pýtať. Stretnú sa s naším pracovníkom, ktorý sa s nimi porozpráva a pomôže im spísať žiadosť. Ak by som nebola týmto pracovníkom v daný deň ja, tak sa, samozrejme, budem chcieť so záujemcami zoznámiť, keďže som za celé zariadenie zodpovedná. A potom sa už bude rozhodovať o samotnej žiadosti. Na začiatku zrejme nebude jednoduché vybrať zo všetkých záujemcov o pomoc tých, ktorí to naozaj najviac potrebujú,  ale po prijatí prvých už budeme limitovaní počtom voľných izieb, čo proces zjednoduší.

Aká je kapacita vášho ubytovacieho zariadenia?

Máme vybudované dve samostatné bytové jednotky a ďalšie dve spojené spoločným sociálnym zariadením. Takže môžeme ubytovať tri alebo štyri rodiny. Pričom spolu môžu mať maximálne 19 členov.

Toto nie je prvý útulok, ktorý ste vybudovali, aké máte skúsenosti?

Úsmev ako dar vybudoval prvé pobytové zariadenie pred 13 rokmi v Dunajskej Lužnej. Je určené pre mladých dospelých bez rodiny, teda pre tých, ktorí po odchode z detského domova nemali kam ísť. Skúsenosti odtiaľ sú rôzne – sú tam takí, ktorí majú záujem sa začleniť do spoločnosti, ale aj mladí ľudia, ktorí to nezvládajú.

Okrem toho máme tri zariadenia s názvom Dorka. Najväčšie v Košiciach má kapacitu vyše 70 miest, v Prešove 70 a vo Zvolene 20. Poskytujú bývanie nielen rodinám s deťmi, ale aj osamelým matkám s deťmi alebo mladým ľuďom po odchode z detským domovov. Na východe je situácia veľmi ťažká, útulky sú stále plné a nestíhajú pokrývať dopyt. Niektorí odídu po roku, iní po troch, ale máme informácie, že až 80 percent z týchto rodín sa naozaj dokázalo postaviť na vlastné nohy, čo je veľmi motivujúce.

Očakávate, že vás vyhľadajú kompletné rodiny, alebo skôr matky s deťmi?

Samozrejme, osamelých matiek je viac, ale útulkov pre celé rodiny je naozaj málo. Takže verím, že si nás rodiny nájdu a nebudú sa musieť rozdeliť, ako to často býva. Teda, že otec ide do ubytovne pre bezdomovcov a matka do ubytovacieho zariadenia pre matky s deťmi.

Úsmev ako dar sa prvotne venuje deťom z detských domovov, ako sa napokon dostal až k starostlivosti o rodinu?

Naša spoločnosť existuje viac ako 30 rokov a ľudia, ktorí tu boli predo mnou, dospeli postupne k tomu, že najlepšie dokážeme pomáhať deťom, ak bude mať každé z nich rodinu. A teda, že  najväčší zmysel má pomáhať deťom zachovať rodinu, aby z nej nemuseli odísť. Pretože v detskom domove dostanú po materiálnej stránke všetko, ale nedokáže im nahradiť to, čo každý z nás v živote potrebuje najviac – vzťah a blízke osoby. Rodičia robia chyby, to je jasné, ale svoje deti ľúbia. Len sa v ich živote vyskytne situácia, ktorá je nad ich sily a potrebujú sa len na chvíľočku s tým bremenom podeliť, aby sa dokázali nadýchnuť a pokračovať ďalej. Kedysi boli rodiny súdržnejšie, ich členovia si boli bližší a vždy sa našiel niekto, kto pomohol. Dnes ale vládne individualizmus, aj partnerské vzťahy sú často málo pevné a rozpadnú sa aj pre banálne príčiny. A jeden z rodičov sa zrazu ocitá sám s deťmi, bez pomoci, bez bývania, bez financií, bez perspektívy. Máme aj veľa klientov, ktorí sami vyrastali v detskom domove a v zložitej životnej situácii nemajú doslova nikoho blízkeho, kto by im podal pomocnú ruku.

Možno teda povedať, že sa snažíte riešiť prevenciu? Teda pomôcť rodine, aby sa nerozpadla a dieťa zostalo spolu s rodičmi?

Presne tak.

Kedy bude vaše ubytovacie zariadenie otvorené?

Ešte čakáme na kolaudáciu, ale predpokladám, že v júni k nám už môžu prísť klopať rodiny so žiadosťami s tým, že v júli už bude bývanie pripravené.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky