INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Môj Projekt pre druhých

Môj Projekt pre druhých

V októbri sme sa boli pozrieť v  Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke – Impulz na projekt s názvom “Pinf hry ako impulz pre spojenie a učenie”. S podporou Nadácie pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom bola v Impulze zriadená miestnosť s interaktívnou tabuľou a počítačmi, ktoré využívali klienti Impulzu spoločne so žiakmi základných, stredných a vysokých škôl a klientmi iných sociálnych zariadení na hranie Pinf hier, ktoré nielen bavia, ale aj učia. Ušitých na mieru pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Ich autorom je sotva sedemnásťročný Ondrej Vrábel a žne s nimi úspech na celom svete.

Pinf hry v tomto projekte ale neboli len poučnou a zábavnou hrou, ale aj otvoreným priestorom pre vznik nových kamarátstiev, vzájomného učenia a podpory. V posledný februárový deň sa konalo vyvrcholenie projektu, na ktorom sa stretli všetci, ktorí sa doň zapojili, aby  prezentovali svoje poňatie témy „Môj Projekt pre druhých“. Viac nám povedala koordinátorka projektu Bronislava Romanová:

„Stretli sa u nás v Impulze  deti a mladí ľudia zo ZŠ Turnianska, Spojenej školy na Švabinského, Špeciálnej základnej školy Žehrianska, SZŠ & Gymnázia CENADA pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a klienti Občianskeho združenia Impulz. O svojich projektoch rozprávali autori individuálne alebo v menších skupinách. Tému si vyberal každý sám, podľa svojich záujmov a pocitu. Témy boli veľmi rôznorodé, od pomoci svojim najbližším, susedom, cez snahu potešiť osamelých seniorov až po celosvetové témy týkajúce sa ochrany životného prostredia.“

Ako ste spokojní so záverom projektu?

„Myslím si , že celý projekt sa vydaril ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Deti z jednotlivých škôl, ale aj naši klienti  sa zo spoločných stretnutí vždy veľmi tešili . Navzájom si pomáhali, vznikali medzi nimi naozaj pekné priateľstvá. Veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorí s deťmi prichádzali. Obdivovala som ich trpezlivosť,  s akou sa deťom aj s ťažším postihnutím dokázali venovať.  Aj ja som sa pri týchto stretnutiach veľa naučila a spoznala naozaj úžasných ľudí.  A, samozrejme, sme v Impulze  mali veľkú radosť, že si Ondrej našiel čas a bol s nami ako pri otvorení projektu, tak aj pri jeho slávnostnom ukončení. Aj jemu držíme palce, aby sa mu hru darilo ešte viac spopularizovať a veríme, že o ňom ešte niekedy budeme  počuť.“

Ktorý z prezentovaných projektov vás zaujal najviac?

„To je naozaj veľmi ťažko povedať.  Naozaj najkrajšie bolo, že si ich deti samé vymysleli a majú chuť ich v rámci svojich schopností a aj po dohode s rodičmi a pedagógmi zrealizovať. Veľkým prekvapením bolo, že mnohí mladí filantropi svoje projekty už spustili. Žiaci špeciálnej a praktickej školy podrobne referovali, ako vypomáhajú svojim blízkym s novými domácimi činnosťami, mladé gymnazistky o nacvičovaní programu pre seniorov a ako chodia venčiť psíkov do útulku. Ich spolužiaci už vedeli prezentovať konkrétny výstup svojho projektu pre druhých, počítačovú hru o triedení odpadu, web stránku s alarmujúcimi informáciami o znečisťovaní planéty a počítačový kvíz zameraný na ekovýchovu.  Deti zo ZŠ Turnianska si pripravili projekt pomoci deťom v  detskom domove, pomoc staršej pani susedke, ale aj projekt, ako pomôcť zlepšiť sa v komunikačných schopnostiach niektorých našich klientov .“

Mária Tašková zo Špeciálnej základnej školy a materskej školy na Žehrianskej ulici poďakovala Impulzu za príležitosť zapojiť sa do projektu, podľa jej slov bol pre ich žiakov veľmi užitočný a získali vďaka nemu nové zručnosti. Okrem toho ich potešilo stretnutie s  bývalým absolventmi, či už tými v Impulze alebo zo Spojenej školy na Švabinského.

Podľa slov Zuzany Benkovičovej a Any Dominiovej zo Spojenej školy na Švabinského bolo zaujímavé sledovať, ako sa ich žiaci postupne osmeľovali a svoje témy na záver už predniesli celkom suverénne, uvítali, že sa projekt konal pre nich v známom prostredí a že sa naučili, že sa počítač dá využiť aj zmysluplnejšie ako na surfovanie po sociálnych sieťach.

Ako B. Romanová dodala na záver, určite by sa ešte chceli s deťmi stretávať, aj keď už asi nie tak často ako počas projektu, aby zistili , či sa im projekty podarilo dotiahnuť do konca.  Má radosť aj z toho, že po osobnej skúsenosti sa myšlienku “Môj projekt pre druhých” rozhodla adoptovať a naďalej v ňom pokračovať Elena Bakošová, ktorá učí deti so všeobecným intelektovým nadaním.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky